ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/11/2009 cuadrilla [es] การออกเสียง : cuadrilla 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 cuadragésima [es] การออกเสียง : cuadragésima 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 incrementarse [es] การออกเสียง : incrementarse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 bucle [es] การออกเสียง : bucle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 eufónico [es] การออกเสียง : eufónico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 Aquisgrán [es] การออกเสียง : Aquisgrán 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 barquilla [es] การออกเสียง : barquilla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 apartarse [es] การออกเสียง : apartarse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 nao [es] การออกเสียง : nao 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 napias [es] การออกเสียง : napias 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 barquichuelo [es] การออกเสียง : barquichuelo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 aparejador [es] การออกเสียง : aparejador 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 barra [es] การออกเสียง : barra 0 โหวต
09/11/2009 baremo [es] การออกเสียง : baremo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 bardo [es] การออกเสียง : bardo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 níveo [es] การออกเสียง : níveo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 nobiliario [es] การออกเสียง : nobiliario 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 hexaedro [es] การออกเสียง : hexaedro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 zampón [es] การออกเสียง : zampón 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 hiato [es] การออกเสียง : hiato 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 zampatortas [es] การออกเสียง : zampatortas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 zambullida [es] การออกเสียง : zambullida 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 hez [es] การออกเสียง : hez 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 heteróclito [es] การออกเสียง : heteróclito 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herrumbroso [es] การออกเสียง : herrumbroso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herrumbre [es] การออกเสียง : herrumbre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herreriano [es] การออกเสียง : herreriano 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herrumbrar [es] การออกเสียง : herrumbrar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2009 fatalidad [es] การออกเสียง : fatalidad 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2009 opulento [es] การออกเสียง : opulento 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด