ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/11/2009 cuadrilla [es] การออกเสียงคำว่า cuadrilla คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 cuadragésima [es] การออกเสียงคำว่า cuadragésima คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 incrementarse [es] การออกเสียงคำว่า incrementarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 bucle [es] การออกเสียงคำว่า bucle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 eufónico [es] การออกเสียงคำว่า eufónico คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 Aquisgrán [es] การออกเสียงคำว่า Aquisgrán คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 barquilla [es] การออกเสียงคำว่า barquilla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 apartarse [es] การออกเสียงคำว่า apartarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 nao [es] การออกเสียงคำว่า nao คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 napias [es] การออกเสียงคำว่า napias คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 barquichuelo [es] การออกเสียงคำว่า barquichuelo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 aparejador [es] การออกเสียงคำว่า aparejador คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 barra [es] การออกเสียงคำว่า barra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 baremo [es] การออกเสียงคำว่า baremo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 bardo [es] การออกเสียงคำว่า bardo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 níveo [es] การออกเสียงคำว่า níveo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2009 nobiliario [es] การออกเสียงคำว่า nobiliario คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 hexaedro [es] การออกเสียงคำว่า hexaedro คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 zampón [es] การออกเสียงคำว่า zampón คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 hiato [es] การออกเสียงคำว่า hiato คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 zampatortas [es] การออกเสียงคำว่า zampatortas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 zambullida [es] การออกเสียงคำว่า zambullida คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 hez [es] การออกเสียงคำว่า hez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 heteróclito [es] การออกเสียงคำว่า heteróclito คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herrumbroso [es] การออกเสียงคำว่า herrumbroso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herrumbre [es] การออกเสียงคำว่า herrumbre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herreriano [es] การออกเสียงคำว่า herreriano คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 herrumbrar [es] การออกเสียงคำว่า herrumbrar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2009 fatalidad [es] การออกเสียงคำว่า fatalidad คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2009 opulento [es] การออกเสียงคำว่า opulento คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด