ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/11/2009 pingüe [es] การออกเสียง : pingüe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 descarnado [es] การออกเสียง : descarnado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 enjuto [es] การออกเสียง : enjuto 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 tenue [es] การออกเสียง : tenue 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 delgaducho [es] การออกเสียง : delgaducho 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 impotente [es] การออกเสียง : impotente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 endeble [es] การออกเสียง : endeble 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 enclenque [es] การออกเสียง : enclenque 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 firme [es] การออกเสียง : firme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 recio [es] การออกเสียง : recio 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 autoritario [es] การออกเสียง : autoritario 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 adivinanza [es] การออกเสียง : adivinanza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 ŝekelo [eo] การออกเสียง : ŝekelo 0 โหวต
10/11/2009 ŝelako [eo] การออกเสียง : ŝelako 0 โหวต
10/11/2009 ŝenoprazo [eo] การออกเสียง : ŝenoprazo 0 โหวต
10/11/2009 ŝereo [eo] การออกเสียง : ŝereo 0 โหวต
10/11/2009 finlegi [eo] การออกเสียง : finlegi 0 โหวต
10/11/2009 absceso [eo] การออกเสียง : absceso 0 โหวต
10/11/2009 ŝilingo [eo] การออกเสียง : ŝilingo 0 โหวต
10/11/2009 ŝika [eo] การออกเสียง : ŝika 0 โหวต
10/11/2009 ŝijaisto [eo] การออกเสียง : ŝijaisto 0 โหวต
10/11/2009 ŝijaismo [eo] การออกเสียง : ŝijaismo 0 โหวต
10/11/2009 ŝindo [eo] การออกเสียง : ŝindo 0 โหวต
10/11/2009 ŝelo [eo] การออกเสียง : ŝelo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 aerostática [es] การออกเสียง : aerostática 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 nomadismo [es] การออกเสียง : nomadismo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 cuadrar [es] การออกเสียง : cuadrar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 adversativo [es] การออกเสียง : adversativo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 cuadrarse [es] การออกเสียง : cuadrarse 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 cuadrícula [es] การออกเสียง : cuadrícula 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด