ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2009 Aragono [eo] การออกเสียง : Aragono 0 โหวต
23/11/2009 tropezón [es] การออกเสียง : tropezón 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sindicarse [es] การออกเสียง : sindicarse 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 troquelar [es] การออกเสียง : troquelar 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 imaginaria [es] การออกเสียง : imaginaria 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 semblante [es] การออกเสียง : semblante 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 trotona [es] การออกเสียง : trotona 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 imaginable [es] การออกเสียง : imaginable 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 trova [es] การออกเสียง : trova 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 trote [es] การออกเสียง : trote 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 trotón [es] การออกเสียง : trotón 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 trotar [es] การออกเสียง : trotar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sinergia [es] การออกเสียง : sinergia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 trotamundos [es] การออกเสียง : trotamundos 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 singladura [es] การออกเสียง : singladura 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sinfónico [es] การออกเสียง : sinfónico 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sinfín [es] การออกเสียง : sinfín 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sindicar [es] การออกเสียง : sindicar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sindicado [es] การออกเสียง : sindicado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/11/2009 sincronizar [es] การออกเสียง : sincronizar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2009 ŝero [eo] การออกเสียง : ŝero 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/11/2009 ŝiboleto [eo] การออกเสียง : ŝiboleto 0 โหวต
17/11/2009 vivbezonaĵoj [eo] การออกเสียง : vivbezonaĵoj 0 โหวต
17/11/2009 nedankinde [eo] การออกเสียง : nedankinde 0 โหวต
10/11/2009 bufa [es] การออกเสียง : bufa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 ahilado [es] การออกเสียง : ahilado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 cuaderna [es] การออกเสียง : cuaderna 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 aerolito [es] การออกเสียง : aerolito 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 retrasado [es] การออกเสียง : retrasado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2009 obeso [es] การออกเสียง : obeso 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด