ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2009 auditorio [es] การออกเสียงคำว่า auditorio คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/12/2009 hirsuto [es] การออกเสียงคำว่า hirsuto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/12/2009 hipódromo [es] การออกเสียงคำว่า hipódromo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 rectilíneo [es] การออกเสียงคำว่า rectilíneo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 retina [es] การออกเสียงคำว่า retina คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/12/2009 regenerado [es] การออกเสียงคำว่า regenerado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 recusable [es] การออกเสียงคำว่า recusable คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 intensificar [es] การออกเสียงคำว่า intensificar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 recular [es] การออกเสียงคำว่า recular คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 desdecir [es] การออกเสียงคำว่า desdecir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 regata [es] การออกเสียงคำว่า regata คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 regate [es] การออกเสียงคำว่า regate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 reedificar [es] การออกเสียงคำว่า reedificar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 rehacer [es] การออกเสียงคำว่า rehacer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 arruinarse [es] การออกเสียงคำว่า arruinarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 rehacerse [es] การออกเสียงคำว่า rehacerse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 reemplazo [es] การออกเสียงคำว่า reemplazo คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2009 avaro [es] การออกเสียงคำว่า avaro คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/11/2009 desvincular [es] การออกเสียงคำว่า desvincular คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 democratizar [es] การออกเสียงคำว่า democratizar คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 emancipar [es] การออกเสียงคำว่า emancipar คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 desenredar [es] การออกเสียงคำว่า desenredar คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Kanariaj Insuloj [eo] การออกเสียงคำว่า Kanariaj Insuloj คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2009 despejar [es] การออกเสียงคำว่า despejar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 desbloquear [es] การออกเสียงคำว่า desbloquear คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 licenciar [es] การออกเสียงคำว่า licenciar คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/11/2009 dispensar [es] การออกเสียงคำว่า dispensar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 independizar [es] การออกเสียงคำว่า independizar คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 redimir [es] การออกเสียงคำว่า redimir คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Kastilio [eo] การออกเสียงคำว่า Kastilio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด