ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/12/2009 auditorio [es] การออกเสียง : auditorio 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/12/2009 hirsuto [es] การออกเสียง : hirsuto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/12/2009 hipódromo [es] การออกเสียง : hipódromo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 rectilíneo [es] การออกเสียง : rectilíneo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 retina [es] การออกเสียง : retina 2 โหวต
10/12/2009 regenerado [es] การออกเสียง : regenerado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 recusable [es] การออกเสียง : recusable 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 intensificar [es] การออกเสียง : intensificar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 recular [es] การออกเสียง : recular 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 desdecir [es] การออกเสียง : desdecir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 regata [es] การออกเสียง : regata 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 regate [es] การออกเสียง : regate 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 reedificar [es] การออกเสียง : reedificar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 rehacer [es] การออกเสียง : rehacer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 arruinarse [es] การออกเสียง : arruinarse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 rehacerse [es] การออกเสียง : rehacerse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/12/2009 reemplazo [es] การออกเสียง : reemplazo 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/12/2009 avaro [es] การออกเสียง : avaro 2 โหวต
25/11/2009 desvincular [es] การออกเสียง : desvincular 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 democratizar [es] การออกเสียง : democratizar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 emancipar [es] การออกเสียง : emancipar 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 desenredar [es] การออกเสียง : desenredar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Kanariaj Insuloj [eo] การออกเสียง : Kanariaj Insuloj 0 โหวต
25/11/2009 despejar [es] การออกเสียง : despejar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 desbloquear [es] การออกเสียง : desbloquear 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 licenciar [es] การออกเสียง : licenciar 1 โหวต
25/11/2009 dispensar [es] การออกเสียง : dispensar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 independizar [es] การออกเสียง : independizar 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 redimir [es] การออกเสียง : redimir 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 Kastilio [eo] การออกเสียง : Kastilio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด