ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/02/2010 Katalunio [eo] การออกเสียง : Katalunio 0 โหวต
01/02/2010 abrasador [es] การออกเสียง : abrasador 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 arrabal [es] การออกเสียง : arrabal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 animaban [es] การออกเสียง : animaban 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 abolido [es] การออกเสียง : abolido 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 ansiosa [es] การออกเสียง : ansiosa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 cayó [es] การออกเสียง : cayó 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 clavados [es] การออกเสียง : clavados 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2010 acabóse [es] การออกเสียง : acabóse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 káiser [es] การออกเสียง : káiser 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 nomita [eo] การออกเสียง : nomita 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 ŝteli [eo] การออกเสียง : ŝteli 0 โหวต
13/01/2010 seat [es] การออกเสียง : seat 1 โหวต
13/01/2010 ŝtato [eo] การออกเสียง : ŝtato 0 โหวต
13/01/2010 goyescas [es] การออกเสียง : goyescas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 plezure [eo] การออกเสียง : plezure 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/01/2010 ambicionar [es] การออกเสียง : ambicionar 1 โหวต
13/01/2010 Kajto [eo] การออกเสียง : Kajto 0 โหวต
13/01/2010 sudoku [es] การออกเสียง : sudoku 0 โหวต
05/01/2010 históricamente [es] การออกเสียง : históricamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/12/2009 ŝtormo [eo] การออกเสียง : ŝtormo 0 โหวต
27/12/2009 ŝtofo [eo] การออกเสียง : ŝtofo 0 โหวต
27/12/2009 atusar [es] การออกเสียง : atusar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/12/2009 a tutiplén [es] การออกเสียง : a tutiplén 0 โหวต
27/12/2009 ŝuldi [eo] การออกเสียง : ŝuldi 0 โหวต
27/12/2009 ŝpari [eo] การออกเสียง : ŝpari 0 โหวต
27/12/2009 ŝtupo [eo] การออกเสียง : ŝtupo 0 โหวต
27/12/2009 ŝultro [eo] การออกเสียง : ŝultro 0 โหวต
27/12/2009 ŝviti [eo] การออกเสียง : ŝviti 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/12/2009 audible [es] การออกเสียง : audible 1 โหวต