ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/11/2012 lasas [eo] การออกเสียง : lasas 0 โหวต
02/11/2012 lavas [eo] การออกเสียง : lavas 0 โหวต
02/11/2012 kontaktoj [eo] การออกเสียง : kontaktoj 0 โหวต
02/11/2012 banknoto [eo] การออกเสียง : banknoto 0 โหวต
02/11/2012 kuiras [eo] การออกเสียง : kuiras 0 โหวต
02/11/2012 benzino [eo] การออกเสียง : benzino 0 โหวต
13/02/2011 sandeces [es] การออกเสียง : sandeces 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2010 acostumbrada [es] การออกเสียง : acostumbrada 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2010 escachar [es] การออกเสียง : escachar 1 โหวต
26/04/2010 fisgar [es] การออกเสียง : fisgar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/02/2010 Genaro [eo] การออกเสียง : Genaro 0 โหวต
12/02/2010 ŝŝ! [eo] การออกเสียง : ŝŝ! 0 โหวต
12/02/2010 ŝlako [eo] การออกเสียง : ŝlako 0 โหวต
12/02/2010 ŝlagro [eo] การออกเสียง : ŝlagro 0 โหวต
12/02/2010 ŝlimo [eo] การออกเสียง : ŝlimo 0 โหวต
12/02/2010 ŝminko [eo] การออกเสียง : ŝminko 0 โหวต
12/02/2010 ŝmiri [eo] การออกเสียง : ŝmiri 0 โหวต
12/02/2010 ŝnuro [eo] การออกเสียง : ŝnuro 0 โหวต
12/02/2010 ŝoforo [eo] การออกเสียง : ŝoforo 0 โหวต
12/02/2010 ŝorbeto [eo] การออกเสียง : ŝorbeto 0 โหวต
12/02/2010 ŝoso [eo] การออกเสียง : ŝoso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/02/2010 ŝoto [eo] การออกเสียง : ŝoto 0 โหวต
12/02/2010 ŝovi [eo] การออกเสียง : ŝovi 0 โหวต
12/02/2010 ŝoveli [eo] การออกเสียง : ŝoveli 0 โหวต
12/02/2010 ŝpini [eo] การออกเสียง : ŝpini 0 โหวต
12/02/2010 ŝrapnelo [eo] การออกเสียง : ŝrapnelo 0 โหวต
12/02/2010 ŝrumpi [eo] การออกเสียง : ŝrumpi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/02/2010 ŝovinismo [eo] การออกเสียง : ŝovinismo 0 โหวต
12/02/2010 ŝovinisto [eo] การออกเสียง : ŝovinisto 0 โหวต
12/02/2010 ŝoseo [eo] การออกเสียง : ŝoseo 0 โหวต