ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2013 kontrabandisto [eo] การออกเสียง : kontrabandisto 0 โหวต
24/07/2013 malario [eo] การออกเสียง : malario 0 โหวต
24/07/2013 kromnomo [eo] การออกเสียง : kromnomo 0 โหวต
24/07/2013 impertinenteco [eo] การออกเสียง : impertinenteco 0 โหวต
24/07/2013 likvida [eo] การออกเสียง : likvida 0 โหวต
24/07/2013 komunismo [eo] การออกเสียง : komunismo 0 โหวต
24/07/2013 komunisto [eo] การออกเสียง : komunisto 0 โหวต
24/07/2013 minerala [eo] การออกเสียง : minerala 0 โหวต
24/07/2013 mineralo [eo] การออกเสียง : mineralo 0 โหวต
24/07/2013 junulino [eo] การออกเสียง : junulino 0 โหวต
24/07/2013 sáfico [es] การออกเสียง : sáfico 0 โหวต
24/07/2013 calima [es] การออกเสียง : calima 0 โหวต
24/07/2013 francófilo [es] การออกเสียง : francófilo 0 โหวต
24/07/2013 fotólisis [es] การออกเสียง : fotólisis 0 โหวต
24/07/2013 cuadro sinóptico [es] การออกเสียง : cuadro sinóptico 0 โหวต
24/07/2013 geoestacionario [es] การออกเสียง : geoestacionario 0 โหวต
24/07/2013 isobárico [es] การออกเสียง : isobárico 0 โหวต
24/07/2013 cátodo [es] การออกเสียง : cátodo 0 โหวต
24/07/2013 galvánico [es] การออกเสียง : galvánico 0 โหวต
24/07/2013 sofisma [es] การออกเสียง : sofisma 0 โหวต
24/07/2013 gangas [es] การออกเสียง : gangas 0 โหวต
04/11/2012 Javier Gómez Noya [es] การออกเสียง : Javier Gómez Noya 0 โหวต
02/11/2012 cindro [eo] การออกเสียง : cindro 0 โหวต
02/11/2012 knaboj [eo] การออกเสียง : knaboj 0 โหวต
02/11/2012 koloroj [eo] การออกเสียง : koloroj 0 โหวต
02/11/2012 erinaco [eo] การออกเสียง : erinaco 0 โหวต
02/11/2012 lagoj [eo] การออกเสียง : lagoj 0 โหวต
02/11/2012 kursoj [eo] การออกเสียง : kursoj 0 โหวต
02/11/2012 kuŝas [eo] การออกเสียง : kuŝas 0 โหวต
02/11/2012 laktoj [eo] การออกเสียง : laktoj 0 โหวต