ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/08/2013 inkluzivi [eo] การออกเสียง : inkluzivi 0 โหวต
29/08/2013 komence [eo] การออกเสียง : komence 0 โหวต
29/08/2013 proksimiĝas [eo] การออกเสียง : proksimiĝas 0 โหวต
29/08/2013 mistera [eo] การออกเสียง : mistera 0 โหวต
29/08/2013 preleganto [eo] การออกเสียง : preleganto 0 โหวต
29/08/2013 senpaga [eo] การออกเสียง : senpaga 1 โหวต
23/08/2013 Sádaba [es] การออกเสียง : Sádaba 0 โหวต
23/08/2013 Tauste [es] การออกเสียง : Tauste 0 โหวต
23/08/2013 Calatayud [es] การออกเสียง : Calatayud 0 โหวต
23/08/2013 Ejea de los Caballeros [es] การออกเสียง : Ejea de los Caballeros 0 โหวต
23/08/2013 antracito [eo] การออกเสียง : antracito 0 โหวต
23/08/2013 antropologo [eo] การออกเสียง : antropologo 0 โหวต
23/08/2013 antisepsa [eo] การออกเสียง : antisepsa 0 โหวต
23/08/2013 konekti [eo] การออกเสียง : konekti 0 โหวต
23/08/2013 frukti [eo] การออกเสียง : frukti 0 โหวต
23/08/2013 disiri [eo] การออกเสียง : disiri 0 โหวต
23/08/2013 anakronismo [eo] การออกเสียง : anakronismo 0 โหวต
23/08/2013 ekskomuniko [eo] การออกเสียง : ekskomuniko 0 โหวต
23/08/2013 deficito [eo] การออกเสียง : deficito 0 โหวต
23/08/2013 dukolora [eo] การออกเสียง : dukolora 0 โหวต
23/08/2013 dukino [eo] การออกเสียง : dukino 0 โหวต
23/08/2013 duko [eo] การออกเสียง : duko 0 โหวต
23/08/2013 diskriminacio [eo] การออกเสียง : diskriminacio 1 โหวต
23/08/2013 diskreteco [eo] การออกเสียง : diskreteco 0 โหวต
23/08/2013 konferenco [eo] การออกเสียง : konferenco 1 โหวต
23/08/2013 konfederacio [eo] การออกเสียง : konfederacio 0 โหวต
23/08/2013 Caterine Ibargüen [es] การออกเสียง : Caterine Ibargüen 0 โหวต
25/07/2013 gvardio [eo] การออกเสียง : gvardio 1 โหวต
25/07/2013 hieno [eo] การออกเสียง : hieno 0 โหวต
25/07/2013 junularo [eo] การออกเสียง : junularo 0 โหวต