ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/08/2013 inkluzivi [eo] การออกเสียงคำว่า inkluzivi 0 โหวต
29/08/2013 komence [eo] การออกเสียงคำว่า komence 0 โหวต
29/08/2013 proksimiĝas [eo] การออกเสียงคำว่า proksimiĝas 0 โหวต
29/08/2013 mistera [eo] การออกเสียงคำว่า mistera 0 โหวต
29/08/2013 preleganto [eo] การออกเสียงคำว่า preleganto 0 โหวต
29/08/2013 senpaga [eo] การออกเสียงคำว่า senpaga 1 โหวต
23/08/2013 Sádaba [es] การออกเสียงคำว่า Sádaba 0 โหวต
23/08/2013 Tauste [es] การออกเสียงคำว่า Tauste 0 โหวต
23/08/2013 Calatayud [es] การออกเสียงคำว่า Calatayud 0 โหวต
23/08/2013 Ejea de los Caballeros [es] การออกเสียงคำว่า Ejea de los Caballeros 0 โหวต
23/08/2013 antracito [eo] การออกเสียงคำว่า antracito 0 โหวต
23/08/2013 antropologo [eo] การออกเสียงคำว่า antropologo 0 โหวต
23/08/2013 antisepsa [eo] การออกเสียงคำว่า antisepsa 0 โหวต
23/08/2013 konekti [eo] การออกเสียงคำว่า konekti 0 โหวต
23/08/2013 frukti [eo] การออกเสียงคำว่า frukti 0 โหวต
23/08/2013 disiri [eo] การออกเสียงคำว่า disiri 0 โหวต
23/08/2013 anakronismo [eo] การออกเสียงคำว่า anakronismo 0 โหวต
23/08/2013 ekskomuniko [eo] การออกเสียงคำว่า ekskomuniko 0 โหวต
23/08/2013 deficito [eo] การออกเสียงคำว่า deficito 0 โหวต
23/08/2013 dukolora [eo] การออกเสียงคำว่า dukolora 0 โหวต
23/08/2013 dukino [eo] การออกเสียงคำว่า dukino 0 โหวต
23/08/2013 duko [eo] การออกเสียงคำว่า duko 0 โหวต
23/08/2013 diskriminacio [eo] การออกเสียงคำว่า diskriminacio 1 โหวต
23/08/2013 diskreteco [eo] การออกเสียงคำว่า diskreteco 0 โหวต
23/08/2013 konferenco [eo] การออกเสียงคำว่า konferenco 1 โหวต
23/08/2013 konfederacio [eo] การออกเสียงคำว่า konfederacio 0 โหวต
23/08/2013 Caterine Ibargüen [es] การออกเสียงคำว่า Caterine Ibargüen 0 โหวต
25/07/2013 gvardio [eo] การออกเสียงคำว่า gvardio 1 โหวต
25/07/2013 hieno [eo] การออกเสียงคำว่า hieno 0 โหวต
25/07/2013 junularo [eo] การออกเสียงคำว่า junularo 0 โหวต