ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/11/2009 tartana [es] การออกเสียง : tartana 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 tártaro [es] การออกเสียง : tártaro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 trinkaĵo [eo] การออกเสียง : trinkaĵo 0 โหวต
02/11/2009 poste [es] การออกเสียง : poste 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 paralelo [es] การออกเสียง : paralelo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 paralelismo [es] การออกเสียง : paralelismo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 obviamente [es] การออกเสียง : obviamente 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 Montreal [es] การออกเสียง : Montreal 2 โหวต
02/11/2009 constitucionalmente [es] การออกเสียง : constitucionalmente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 Etiopujo [eo] การออกเสียง : Etiopujo 0 โหวต
02/11/2009 guijarro [es] การออกเสียง : guijarro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 chapoteo [es] การออกเสียง : chapoteo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 paradigmático [es] การออกเสียง : paradigmático 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 paráfrasis [es] การออกเสียง : paráfrasis 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 ontología [es] การออกเสียง : ontología 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 mangxi [eo] การออกเสียง : mangxi 0 โหวต
02/11/2009 ŝerci [eo] การออกเสียง : ŝerci 0 โหวต
02/11/2009 ŝiri [eo] การออกเสียง : ŝiri 0 โหวต
02/11/2009 surprizi [eo] การออกเสียง : surprizi 0 โหวต
02/11/2009 konjugacii [eo] การออกเสียง : konjugacii 0 โหวต
02/11/2009 guerrera [es] การออกเสียง : guerrera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 gubernativo [es] การออกเสียง : gubernativo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 Jaimito [es] การออกเสียง : Jaimito 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 asesor [es] การออกเสียง : asesor 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2009 Robledo de Chavela [es] การออกเสียง : Robledo de Chavela 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด