ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2009 fatuo [es] การออกเสียง : fatuo 0 โหวต
05/11/2009 esplendoroso [es] การออกเสียง : esplendoroso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2009 suntuoso [es] การออกเสียง : suntuoso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 Francisco Ayala [es] การออกเสียง : Francisco Ayala 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 maltratar [es] การออกเสียง : maltratar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 nadería [es] การออกเสียง : nadería 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 mafioso [es] การออกเสียง : mafioso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 hoyo [es] การออกเสียง : hoyo 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 tarusa [es] การออกเสียง : tarusa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 tartajoso [es] การออกเสียง : tartajoso 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 agrandamiento [es] การออกเสียง : agrandamiento 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 tasador [es] การออกเสียง : tasador 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 antónimos [es] การออกเสียง : antónimos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 napolitano [es] การออกเสียง : napolitano 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 ŝipo [eo] การออกเสียง : ŝipo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 ŝildo [eo] การออกเสียง : ŝildo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 ablativo [eo] การออกเสียง : ablativo 0 โหวต
04/11/2009 ludi [eo] การออกเสียง : ludi 0 โหวต
04/11/2009 lekumi [eo] การออกเสียง : lekumi 0 โหวต
04/11/2009 kanti [eo] การออกเสียง : kanti 0 โหวต
04/11/2009 legi [eo] การออกเสียง : legi 0 โหวต
04/11/2009 renkonti [eo] การออกเสียง : renkonti 0 โหวต
04/11/2009 spekti [eo] การออกเสียง : spekti 0 โหวต
04/11/2009 modifi [eo] การออกเสียง : modifi 0 โหวต
04/11/2009 teksti [eo] การออกเสียง : teksti 0 โหวต
04/11/2009 verki [eo] การออกเสียง : verki 0 โหวต
04/11/2009 arpa [es] การออกเสียง : arpa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 clavicordio [es] การออกเสียง : clavicordio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 bandurria [es] การออกเสียง : bandurria 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/11/2009 síntesis [es] การออกเสียง : síntesis 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด