ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/09/2013 erikejo [eo] การออกเสียงคำว่า erikejo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2013 eriko [eo] การออกเสียงคำว่า eriko คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2013 eksterlanda [eo] การออกเสียงคำว่า eksterlanda คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2013 eksterordinara [eo] การออกเสียงคำว่า eksterordinara คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/09/2013 ĵaluza [eo] การออกเสียงคำว่า ĵaluza คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 memstudi [eo] การออกเสียงคำว่า memstudi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 antisepsilo [eo] การออกเสียงคำว่า antisepsilo คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 enigi [eo] การออกเสียงคำว่า enigi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 dusenca [eo] การออกเสียงคำว่า dusenca คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 kolektiva [eo] การออกเสียงคำว่า kolektiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 kolektivo [eo] การออกเสียงคำว่า kolektivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 komplico [eo] การออกเสียงคำว่า komplico คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 aerlinio [eo] การออกเสียงคำว่า aerlinio คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 litkuseno [eo] การออกเสียงคำว่า litkuseno คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 nekonataj [eo] การออกเสียงคำว่า nekonataj คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 krucforme [eo] การออกเสียงคำว่า krucforme คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 komforte [eo] การออกเสียงคำว่า komforte คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 krome [eo] การออกเสียงคำว่า krome คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 malavantaĝo [eo] การออกเสียงคำว่า malavantaĝo คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 dusignifa [eo] การออกเสียงคำว่า dusignifa คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 kolektanto [eo] การออกเสียงคำว่า kolektanto คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 kolekto [eo] การออกเสียงคำว่า kolekto คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 komploto [eo] การออกเสียงคำว่า komploto คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 komponi [eo] การออกเสียงคำว่า komponi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 komponisto [eo] การออกเสียงคำว่า komponisto คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 lernejestro [eo] การออกเสียงคำว่า lernejestro คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 lernigi [eo] การออกเสียงคำว่า lernigi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 lernita [eo] การออกเสียงคำว่า lernita คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 gvidado [eo] การออกเสียงคำว่า gvidado คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 konfirmi [eo] การออกเสียงคำว่า konfirmi คะแนนโหวต 0 คะแนน