ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2010 屌càt你 [yue] การออกเสียง : 屌càt你 0 โหวต
19/05/2010 月光 [yue] การออกเสียง : 月光 -1 โหวต
19/05/2010 唂精上腦 [yue] การออกเสียง : 唂精上腦 0 โหวต
19/05/2010 青BB [yue] การออกเสียง : 青BB 0 โหวต
19/05/2010 天使 [yue] การออกเสียง : 天使 0 โหวต
19/05/2010 天才 [yue] การออกเสียง : 天才 0 โหวต
19/05/2010 香港語言學學會粵語拼音方案 [yue] การออกเสียง : 香港語言學學會粵語拼音方案 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 二奶 [yue] การออกเสียง : 二奶 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 邋遢 [yue] การออกเสียง : 邋遢 0 โหวต
19/05/2010 污糟 [yue] การออกเสียง : 污糟 0 โหวต
19/05/2010 埋单 [yue] การออกเสียง : 埋单 0 โหวต
16/05/2010 屌那媽化閪 [yue] การออกเสียง : 屌那媽化閪 0 โหวต
16/05/2010 點càt知 [yue] การออกเสียง : 點càt知 0 โหวต
16/05/2010 你諗你 [yue] การออกเสียง : 你諗你 0 โหวต
16/05/2010 好lãn搞笑 [yue] การออกเสียง : 好lãn搞笑 0 โหวต
16/05/2010 是㞗但 [yue] การออกเสียง : 是㞗但 0 โหวต
16/05/2010 càt頭 [yue] การออกเสียง : càt頭 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2010 屌那媽 [yue] การออกเสียง : 屌那媽 0 โหวต
16/05/2010 大㞗鑊 [yue] การออกเสียง : 大㞗鑊 0 โหวต
16/05/2010 把lãn [yue] การออกเสียง : 把lãn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2010 屌lãn你 [yue] การออกเสียง : 屌lãn你 0 โหวต
16/05/2010 懵lãn [yue] การออกเสียง : 懵lãn 0 โหวต
16/05/2010 理lãn你 [yue] การออกเสียง : 理lãn你 0 โหวต
16/05/2010 做乜lãn嘢 [yue] การออกเสียง : 做乜lãn嘢 0 โหวต
16/05/2010 冬瓜豆腐 [yue] การออกเสียง : 冬瓜豆腐 0 โหวต
16/05/2010 咸鱼白菜 [yue] การออกเสียง : 咸鱼白菜 0 โหวต
16/05/2010 整色整水 [yue] การออกเสียง : 整色整水 0 โหวต
16/05/2010 似模似样 [yue] การออกเสียง : 似模似样 0 โหวต
16/05/2010 共同犯罪 [yue] การออกเสียง : 共同犯罪 0 โหวต
16/05/2010 犯罪主体 [yue] การออกเสียง : 犯罪主体 0 โหวต