ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2010 屌càt你 [yue] การออกเสียงคำว่า 屌càt你 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 月光 [yue] การออกเสียงคำว่า 月光 คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/05/2010 唂精上腦 [yue] การออกเสียงคำว่า 唂精上腦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 青BB [yue] การออกเสียงคำว่า 青BB คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 天使 [yue] การออกเสียงคำว่า 天使 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 天才 [yue] การออกเสียงคำว่า 天才 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 香港語言學學會粵語拼音方案 [yue] การออกเสียงคำว่า 香港語言學學會粵語拼音方案 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 二奶 [yue] การออกเสียงคำว่า 二奶 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/05/2010 邋遢 [yue] การออกเสียงคำว่า 邋遢 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 污糟 [yue] การออกเสียงคำว่า 污糟 คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 埋单 [yue] การออกเสียงคำว่า 埋单 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 屌那媽化閪 [yue] การออกเสียงคำว่า 屌那媽化閪 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 點càt知 [yue] การออกเสียงคำว่า 點càt知 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 你諗你 [yue] การออกเสียงคำว่า 你諗你 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 好lãn搞笑 [yue] การออกเสียงคำว่า 好lãn搞笑 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 是㞗但 [yue] การออกเสียงคำว่า 是㞗但 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 càt頭 [yue] การออกเสียงคำว่า càt頭 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2010 屌那媽 [yue] การออกเสียงคำว่า 屌那媽 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 大㞗鑊 [yue] การออกเสียงคำว่า 大㞗鑊 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 把lãn [yue] การออกเสียงคำว่า 把lãn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/05/2010 屌lãn你 [yue] การออกเสียงคำว่า 屌lãn你 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 懵lãn [yue] การออกเสียงคำว่า 懵lãn คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 理lãn你 [yue] การออกเสียงคำว่า 理lãn你 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 做乜lãn嘢 [yue] การออกเสียงคำว่า 做乜lãn嘢 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 冬瓜豆腐 [yue] การออกเสียงคำว่า 冬瓜豆腐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 咸鱼白菜 [yue] การออกเสียงคำว่า 咸鱼白菜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 整色整水 [yue] การออกเสียงคำว่า 整色整水 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 似模似样 [yue] การออกเสียงคำว่า 似模似样 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 共同犯罪 [yue] การออกเสียงคำว่า 共同犯罪 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2010 犯罪主体 [yue] การออกเสียงคำว่า 犯罪主体 คะแนนโหวต 0 คะแนน