ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/05/2010 屌càt你 [yue] 屌càt你 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 月光 [yue] 月光 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/05/2010 唂精上腦 [yue] 唂精上腦 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 青BB [yue] 青BB การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 天使 [yue] 天使 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 天才 [yue] 天才 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 香港語言學學會粵語拼音方案 [yue] 香港語言學學會粵語拼音方案 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/05/2010 二奶 [yue] 二奶 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/05/2010 邋遢 [yue] 邋遢 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 污糟 [yue] 污糟 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 埋单 [yue] 埋单 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 屌那媽化閪 [yue] 屌那媽化閪 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 點càt知 [yue] 點càt知 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 你諗你 [yue] 你諗你 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 好lãn搞笑 [yue] 好lãn搞笑 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 是㞗但 [yue] 是㞗但 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 càt頭 [yue] càt頭 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/05/2010 屌那媽 [yue] 屌那媽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 大㞗鑊 [yue] 大㞗鑊 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 把lãn [yue] 把lãn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/05/2010 屌lãn你 [yue] 屌lãn你 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 懵lãn [yue] 懵lãn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 理lãn你 [yue] 理lãn你 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 做乜lãn嘢 [yue] 做乜lãn嘢 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 冬瓜豆腐 [yue] 冬瓜豆腐 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 咸鱼白菜 [yue] 咸鱼白菜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 整色整水 [yue] 整色整水 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 似模似样 [yue] 似模似样 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 共同犯罪 [yue] 共同犯罪 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2010 犯罪主体 [yue] 犯罪主体 การออกเสียง 0คะแนนโหวต