ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2012 Manassas [en] การออกเสียง : Manassas 0 โหวต
31/03/2012 Prince Edward [en] การออกเสียง : Prince Edward 0 โหวต
31/03/2012 King George [en] การออกเสียง : King George 0 โหวต
31/03/2012 Brunswick [en] การออกเสียง : Brunswick 0 โหวต
31/03/2012 eclectic [en] การออกเสียง : eclectic 1 โหวต
31/03/2012 粟米 [yue] การออกเสียง : 粟米 1 โหวต
31/03/2012 好好食 [yue] การออกเสียง : 好好食 0 โหวต
31/03/2012 花生 [yue] การออกเสียง : 花生 0 โหวต
31/03/2012 咖啡 [yue] การออกเสียง : 咖啡 -1 โหวต
31/03/2012 馄饨 [yue] การออกเสียง : 馄饨 0 โหวต
31/03/2012 菜花 [yue] การออกเสียง : 菜花 0 โหวต
31/03/2012 糯米 [yue] การออกเสียง : 糯米 0 โหวต
31/03/2012 西瓜 [yue] การออกเสียง : 西瓜 0 โหวต
31/03/2012 烧卖 [yue] การออกเสียง : 烧卖 0 โหวต
31/03/2012 特別 [yue] การออกเสียง : 特別 0 โหวต
31/03/2012 核突 [yue] การออกเสียง : 核突 0 โหวต
31/03/2012 孤寒 [yue] การออกเสียง : 孤寒 0 โหวต
31/03/2012 多餘 [yue] การออกเสียง : 多餘 0 โหวต
31/03/2012 喺邊喥 [yue] การออกเสียง : 喺邊喥 0 โหวต
31/03/2012 quantity surveyor [en] การออกเสียง : quantity surveyor 0 โหวต
31/03/2012 repetition [en] การออกเสียง : repetition 5 โหวต
31/03/2012 windscreen wiper [en] การออกเสียง : windscreen wiper 0 โหวต
31/03/2012 speed limit [en] การออกเสียง : speed limit 0 โหวต
31/03/2012 fruit picker [en] การออกเสียง : fruit picker 0 โหวต
31/03/2012 fixer-upper [en] การออกเสียง : fixer-upper 0 โหวต
31/03/2012 consequential [en] การออกเสียง : consequential 0 โหวต
11/03/2012 mimicking [en] การออกเสียง : mimicking 0 โหวต
11/03/2012 Steve Cram [en] การออกเสียง : Steve Cram 0 โหวต
11/03/2012 Jeremy Deller [en] การออกเสียง : Jeremy Deller 0 โหวต
11/03/2012 narked [en] การออกเสียง : narked 0 โหวต