ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/04/2012 betraying [en] การออกเสียง : betraying 0 โหวต
30/04/2012 squandered [en] การออกเสียง : squandered 0 โหวต
30/04/2012 engravings [en] การออกเสียง : engravings 0 โหวต
30/04/2012 blowtorch [en] การออกเสียง : blowtorch 0 โหวต
30/04/2012 tapestries [en] การออกเสียง : tapestries 0 โหวต
30/04/2012 perceiving [en] การออกเสียง : perceiving -1 โหวต
28/04/2012 zipper [en] การออกเสียง : zipper 0 โหวต
28/04/2012 Ravensbourne [en] การออกเสียง : Ravensbourne 0 โหวต
28/04/2012 Festival Park [en] การออกเสียง : Festival Park 0 โหวต
28/04/2012 Spaghetti Junction [en] การออกเสียง : Spaghetti Junction 2 โหวต
28/04/2012 Piccadilly line [en] การออกเสียง : Piccadilly line 0 โหวต
28/04/2012 Piccadilly [en] การออกเสียง : Piccadilly 0 โหวต
28/04/2012 Penny Lane [en] การออกเสียง : Penny Lane 0 โหวต
28/04/2012 Maranacook [en] การออกเสียง : Maranacook 0 โหวต
28/04/2012 Kirkdale [en] การออกเสียง : Kirkdale 0 โหวต
28/04/2012 Count Dracula [en] การออกเสียง : Count Dracula 0 โหวต
28/04/2012 Dracula [en] การออกเสียง : Dracula 0 โหวต
28/04/2012 pleasuring [en] การออกเสียง : pleasuring 0 โหวต
28/04/2012 great-grandparents [en] การออกเสียง : great-grandparents 0 โหวต
28/04/2012 series [en] การออกเสียง : series 2 โหวต
28/04/2012 long-haired [en] การออกเสียง : long-haired 0 โหวต
28/04/2012 spider-crab [en] การออกเสียง : spider-crab 0 โหวต
28/04/2012 Susan Wooldridge [en] การออกเสียง : Susan Wooldridge 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/04/2012 cereal [en] การออกเสียง : cereal 1 โหวต
28/04/2012 amazing [en] การออกเสียง : amazing 0 โหวต
28/04/2012 MP [en] การออกเสียง : MP 1 โหวต
28/04/2012 intellectual property [en] การออกเสียง : intellectual property 0 โหวต
28/04/2012 scouse [en] การออกเสียง : scouse 0 โหวต
28/04/2012 democratization [en] การออกเสียง : democratization 1 โหวต
28/04/2012 impulsively [en] การออกเสียง : impulsively 0 โหวต