ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/06/2012 Dame Elizabeth Maconchy [en] การออกเสียง : Dame Elizabeth Maconchy 0 โหวต
09/06/2012 Ellen [en] การออกเสียง : Ellen 0 โหวต
09/06/2012 Erika [en] การออกเสียง : Erika 0 โหวต
09/06/2012 Daisy [en] การออกเสียง : Daisy 0 โหวต
09/06/2012 prettier [en] การออกเสียง : prettier 3 โหวต
09/06/2012 miscalculation [en] การออกเสียง : miscalculation 0 โหวต
09/06/2012 Dj Wooble [en] การออกเสียง : Dj Wooble 0 โหวต
09/06/2012 收音机 [yue] การออกเสียง : 收音机 0 โหวต
09/06/2012 电台 [yue] การออกเสียง : 电台 0 โหวต
09/06/2012 rigorously [en] การออกเสียง : rigorously 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/06/2012 bad faith [en] การออกเสียง : bad faith 0 โหวต
09/06/2012 tachocline [en] การออกเสียง : tachocline 0 โหวต
09/06/2012 candy floss [en] การออกเสียง : candy floss 1 โหวต
09/06/2012 C-section [en] การออกเสียง : C-section 0 โหวต
09/06/2012 woolacombe [en] การออกเสียง : woolacombe 0 โหวต
09/06/2012 Mandopop [en] การออกเสียง : Mandopop 0 โหวต
09/06/2012 back down [en] การออกเสียง : back down 0 โหวต
09/06/2012 Black & Decker [en] การออกเสียง : Black & Decker 0 โหวต
09/06/2012 Giberson [en] การออกเสียง : Giberson 0 โหวต
03/06/2012 safebreaker [en] การออกเสียง : safebreaker 0 โหวต
25/05/2012 Gregory Bateson [en] การออกเสียง : Gregory Bateson 0 โหวต
25/05/2012 David Freedberg [en] การออกเสียง : David Freedberg 0 โหวต
25/05/2012 personate [en] การออกเสียง : personate 0 โหวต
25/05/2012 Sanders Theatre [en] การออกเสียง : Sanders Theatre 0 โหวต
25/05/2012 Canoeing [en] การออกเสียง : Canoeing 0 โหวต
25/05/2012 boyish [en] การออกเสียง : boyish 1 โหวต
25/05/2012 reactivate [en] การออกเสียง : reactivate 0 โหวต
25/05/2012 odourless [en] การออกเสียง : odourless 0 โหวต
07/05/2012 electrosurgical [en] การออกเสียง : electrosurgical 0 โหวต
30/04/2012 butchered [en] การออกเสียง : butchered 0 โหวต