ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2010 عاشقى [bal] การออกเสียง : عاشقى 0 โหวต
24/08/2010 همره [bal] การออกเสียง : همره 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 دوست [bal] การออกเสียง : دوست 0 โหวต
24/08/2010 کچک [bal] การออกเสียง : کچک 0 โหวต
24/08/2010 مزن [bal] การออกเสียง : مزن 0 โหวต
24/08/2010 کسان [bal] การออกเสียง : کسان 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 كاغذ [bal] การออกเสียง : كاغذ 0 โหวต
24/08/2010 جنگ [bal] การออกเสียง : جنگ 0 โหวต
24/08/2010 برز ئه [bal] การออกเสียง : برز ئه 0 โหวต
24/08/2010 جهل ئه [bal] การออกเสียง : جهل ئه 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 لعب [bal] การออกเสียง : لعب 0 โหวต
24/08/2010 سياه [bal] การออกเสียง : سياه 1 โหวต
24/08/2010 سپيت [bal] การออกเสียง : سپيت 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 مات [bal] การออกเสียง : مات 0 โหวต
24/08/2010 پت [bal] การออกเสียง : پت 0 โหวต
24/08/2010 گوهر [bal] การออกเสียง : گوهر 0 โหวต
24/08/2010 برات [bal] การออกเสียง : برات 0 โหวต
02/08/2010 كاگد [bal] การออกเสียง : كاگد 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] การออกเสียง : بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/08/2010 مكران [bal] การออกเสียง : مكران 0 โหวต
02/08/2010 كوئٹہ [bal] การออกเสียง : كوئٹہ 0 โหวต
02/08/2010 بلوچستان [bal] การออกเสียง : بلوچستان 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2010 آنديک [bal] การออกเสียง : آنديک 0 โหวต
31/07/2010 كشور [bal] การออกเสียง : كشور 0 โหวต
31/07/2010 بچک [bal] การออกเสียง : بچک 0 โหวต
31/07/2010 چک [bal] การออกเสียง : چک 0 โหวต
31/07/2010 جنک [bal] การออกเสียง : جنک 0 โหวต
31/07/2010 مردين [bal] การออกเสียง : مردين 0 โหวต
31/07/2010 ژنين [bal] การออกเสียง : ژنين 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/07/2010 لوگ [bal] การออกเสียง : لوگ 0 โหวต