ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/08/2010 عاشقى [bal] عاشقى การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 همره [bal] همره การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 دوست [bal] دوست การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 کچک [bal] کچک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 مزن [bal] مزن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 کسان [bal] کسان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 كاغذ [bal] كاغذ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 جنگ [bal] جنگ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 برز ئه [bal] برز ئه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 جهل ئه [bal] جهل ئه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 لعب [bal] لعب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 سياه [bal] سياه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 سپيت [bal] سپيت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 مات [bal] مات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 پت [bal] پت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 گوهر [bal] گوهر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/08/2010 برات [bal] برات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2010 كاگد [bal] كاگد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2010 مكران [bal] مكران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2010 كوئٹہ [bal] كوئٹہ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/08/2010 بلوچستان [bal] بلوچستان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 آنديک [bal] آنديک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 كشور [bal] كشور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 كشور [fa] كشور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 بچک [bal] بچک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 چک [bal] چک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 جنک [bal] جنک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 مردين [bal] مردين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2010 ژنين [bal] ژنين การออกเสียง 0คะแนนโหวต