ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2010 عاشقى [bal] การออกเสียงคำว่า عاشقى คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 همره [bal] การออกเสียงคำว่า همره คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 دوست [bal] การออกเสียงคำว่า دوست คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 کچک [bal] การออกเสียงคำว่า کچک คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 مزن [bal] การออกเสียงคำว่า مزن คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 کسان [bal] การออกเสียงคำว่า کسان คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 كاغذ [bal] การออกเสียงคำว่า كاغذ คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 جنگ [bal] การออกเสียงคำว่า جنگ คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 برز ئه [bal] การออกเสียงคำว่า برز ئه คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 جهل ئه [bal] การออกเสียงคำว่า جهل ئه คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 لعب [bal] การออกเสียงคำว่า لعب คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 سياه [bal] การออกเสียงคำว่า سياه คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/08/2010 سپيت [bal] การออกเสียงคำว่า سپيت คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2010 مات [bal] การออกเสียงคำว่า مات คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 پت [bal] การออกเสียงคำว่า پت คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 گوهر [bal] การออกเสียงคำว่า گوهر คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2010 برات [bal] การออกเสียงคำว่า برات คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2010 كاگد [bal] การออกเสียงคำว่า كاگد คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] การออกเสียงคำว่า بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/08/2010 مكران [bal] การออกเสียงคำว่า مكران คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2010 كوئٹہ [bal] การออกเสียงคำว่า كوئٹہ คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2010 بلوچستان [bal] การออกเสียงคำว่า بلوچستان คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/07/2010 آنديک [bal] การออกเสียงคำว่า آنديک คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 كشور [bal] การออกเสียงคำว่า كشور คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 كشور [fa] การออกเสียงคำว่า كشور คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/07/2010 بچک [bal] การออกเสียงคำว่า بچک คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 چک [bal] การออกเสียงคำว่า چک คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 جنک [bal] การออกเสียงคำว่า جنک คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 مردين [bal] การออกเสียงคำว่า مردين คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2010 ژنين [bal] การออกเสียงคำว่า ژنين คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด