ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/11/2010 ninetieth [en] การออกเสียงคำว่า ninetieth คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2010 either [en] การออกเสียงคำว่า either คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2010 neither [en] การออกเสียงคำว่า neither คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/10/2010 nobleman [en] การออกเสียงคำว่า nobleman คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 polygynous [en] การออกเสียงคำว่า polygynous คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/10/2010 gallbladder [en] การออกเสียงคำว่า gallbladder คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 residuum [en] การออกเสียงคำว่า residuum คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2010 colonel [en] การออกเสียงคำว่า colonel คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2010 coffee [en] การออกเสียงคำว่า coffee คะแนนโหวต 3 คะแนน
30/09/2010 hot dog [en] การออกเสียงคำว่า hot dog คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/09/2010 bronchial [en] การออกเสียงคำว่า bronchial คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/09/2010 soils [en] การออกเสียงคำว่า soils คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2010 Isotopes [en] การออกเสียงคำว่า Isotopes คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/09/2010 queen [en] การออกเสียงคำว่า queen คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/09/2010 paddleboard [en] การออกเสียงคำว่า paddleboard คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/09/2010 palooka [en] การออกเสียงคำว่า palooka คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/09/2010 Amagansett [en] การออกเสียงคำว่า Amagansett คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/09/2010 Montauk [en] การออกเสียงคำว่า Montauk คะแนนโหวต -1 คะแนน
21/09/2010 consumers [en] การออกเสียงคำว่า consumers คะแนนโหวต 3 คะแนน
21/09/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/09/2010 Fibertel [en] การออกเสียงคำว่า Fibertel คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2010 libido [en] การออกเสียงคำว่า libido คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด