ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/11/2010 ninetieth [en] การออกเสียง : ninetieth 0 โหวต
17/11/2010 either [en] การออกเสียง : either 0 โหวต
17/11/2010 neither [en] การออกเสียง : neither -1 โหวต
05/10/2010 nobleman [en] การออกเสียง : nobleman 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 polygynous [en] การออกเสียง : polygynous -1 โหวต
04/10/2010 gallbladder [en] การออกเสียง : gallbladder 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2010 residuum [en] การออกเสียง : residuum 0 โหวต
30/09/2010 colonel [en] การออกเสียง : colonel 0 โหวต
30/09/2010 coffee [en] การออกเสียง : coffee 4 โหวต
30/09/2010 hot dog [en] การออกเสียง : hot dog -2 โหวต
29/09/2010 bronchial [en] การออกเสียง : bronchial 1 โหวต
29/09/2010 soils [en] การออกเสียง : soils 0 โหวต
27/09/2010 Isotopes [en] การออกเสียง : Isotopes 0 โหวต
21/09/2010 queen [en] การออกเสียง : queen 0 โหวต
21/09/2010 paddleboard [en] การออกเสียง : paddleboard 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/09/2010 palooka [en] การออกเสียง : palooka 0 โหวต
21/09/2010 Amagansett [en] การออกเสียง : Amagansett 0 โหวต
21/09/2010 Montauk [en] การออกเสียง : Montauk -1 โหวต
21/09/2010 consumers [en] การออกเสียง : consumers 3 โหวต
21/09/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 4 โหวต
18/09/2010 Fibertel [en] การออกเสียง : Fibertel 0 โหวต
18/09/2010 libido [en] การออกเสียง : libido 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด