ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/11/2010 ninetieth [en] ninetieth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2010 either [en] either การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/11/2010 neither [en] neither การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/10/2010 nobleman [en] nobleman การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/10/2010 polygynous [en] polygynous การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/10/2010 gallbladder [en] gallbladder การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/10/2010 residuum [en] residuum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2010 colonel [en] colonel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2010 coffee [en] coffee การออกเสียง 2คะแนนโหวต
30/09/2010 hot dog [en] hot dog การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/09/2010 bronchial [en] bronchial การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/09/2010 soils [en] soils การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2010 Isotopes [en] Isotopes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/09/2010 queen [en] queen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/09/2010 paddleboard [en] paddleboard การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/09/2010 palooka [en] palooka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/09/2010 Amagansett [en] Amagansett การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/09/2010 Montauk [en] Montauk การออกเสียง -1คะแนนโหวต
21/09/2010 consumers [en] consumers การออกเสียง 3คะแนนโหวต
21/09/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/09/2010 Fibertel [en] Fibertel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2010 libido [en] libido การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด