ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/02/2014 متكبر [fa] متكبر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2014 تكبر [fa] تكبر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 داركوب كوچك [fa] داركوب كوچك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 ارثیه [fa] ارثیه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 مواد غذایی [fa] مواد غذایی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 زودرنج [fa] زودرنج การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 اولیه [fa] اولیه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2012 هاگ [fa] هاگ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 چه بسا [fa] چه بسا การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/03/2012 مهريه [fa] مهريه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 فروگذار [fa] فروگذار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 کارتریج [fa] کارتریج การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 منازل [fa] منازل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 بلعيده [fa] بلعيده การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 عينی [fa] عينی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 مصاديق [fa] مصاديق การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 درخور توجه [fa] درخور توجه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 پرینتر [fa] پرینتر การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/03/2012 فرا گرفته [fa] فرا گرفته การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 مصون [fa] مصون การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 مرز و بوم [fa] مرز و بوم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 به شهادت رساندن [fa] به شهادت رساندن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 در اين راستا [fa] در اين راستا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 چنانکه [fa] چنانکه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 اخترشناس [fa] اخترشناس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 شکرانه [fa] شکرانه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 قتل عام [fa] قتل عام การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 پيش دستانه [fa] پيش دستانه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 مگابایت [fa] مگابایت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/03/2012 علی رغم [fa] علی رغم การออกเสียง 0คะแนนโหวต