ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/02/2014 متكبر [fa] การออกเสียงคำว่า متكبر คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2014 تكبر [fa] การออกเสียงคำว่า تكبر คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 داركوب كوچك [fa] การออกเสียงคำว่า داركوب كوچك คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 ارثیه [fa] การออกเสียงคำว่า ارثیه คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 مواد غذایی [fa] การออกเสียงคำว่า مواد غذایی คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 زودرنج [fa] การออกเสียงคำว่า زودرنج คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 اولیه [fa] การออกเสียงคำว่า اولیه คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2012 هاگ [fa] การออกเสียงคำว่า هاگ คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 چه بسا [fa] การออกเสียงคำว่า چه بسا คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/03/2012 مهريه [fa] การออกเสียงคำว่า مهريه คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 فروگذار [fa] การออกเสียงคำว่า فروگذار คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 کارتریج [fa] การออกเสียงคำว่า کارتریج คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 منازل [fa] การออกเสียงคำว่า منازل คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 بلعيده [fa] การออกเสียงคำว่า بلعيده คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 عينی [fa] การออกเสียงคำว่า عينی คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 مصاديق [fa] การออกเสียงคำว่า مصاديق คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 درخور توجه [fa] การออกเสียงคำว่า درخور توجه คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 پرینتر [fa] การออกเสียงคำว่า پرینتر คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/03/2012 فرا گرفته [fa] การออกเสียงคำว่า فرا گرفته คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 مصون [fa] การออกเสียงคำว่า مصون คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 مرز و بوم [fa] การออกเสียงคำว่า مرز و بوم คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 به شهادت رساندن [fa] การออกเสียงคำว่า به شهادت رساندن คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 در اين راستا [fa] การออกเสียงคำว่า در اين راستا คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 چنانکه [fa] การออกเสียงคำว่า چنانکه คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 اخترشناس [fa] การออกเสียงคำว่า اخترشناس คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 شکرانه [fa] การออกเสียงคำว่า شکرانه คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 قتل عام [fa] การออกเสียงคำว่า قتل عام คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 پيش دستانه [fa] การออกเสียงคำว่า پيش دستانه คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 مگابایت [fa] การออกเสียงคำว่า مگابایت คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/03/2012 علی رغم [fa] การออกเสียงคำว่า علی رغم คะแนนโหวต 0 คะแนน