ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/05/2010 Veracruz [es] การออกเสียงคำว่า Veracruz คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 jarocho [es] การออกเสียงคำว่า jarocho คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 contraseña [es] การออกเสียงคำว่า contraseña คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 graduación [es] การออกเสียงคำว่า graduación คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 salida [es] การออกเสียงคำว่า salida คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 almohada [es] การออกเสียงคำว่า almohada คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 desplegaron [es] การออกเสียงคำว่า desplegaron คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 perturbador [es] การออกเสียงคำว่า perturbador คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 dilataban [es] การออกเสียงคำว่า dilataban คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 valiosos [es] การออกเสียงคำว่า valiosos คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 cálidos [es] การออกเสียงคำว่า cálidos คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 saludar [es] การออกเสียงคำว่า saludar คะแนนโหวต -2 คะแนน
29/05/2010 lenguaje [es] การออกเสียงคำว่า lenguaje คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 licenciatura [es] การออกเสียงคำว่า licenciatura คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2010 ingeniería [es] การออกเสียงคำว่า ingeniería คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2010 Ingeniero [es] การออกเสียงคำว่า Ingeniero คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 novio [es] การออกเสียงคำว่า novio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2010 inventar [es] การออกเสียงคำว่า inventar คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 tarea [es] การออกเสียงคำว่า tarea คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2010 hambre [es] การออกเสียงคำว่า hambre คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 hueso [es] การออกเสียงคำว่า hueso คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 usuario [es] การออกเสียงคำว่า usuario คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 película [es] การออกเสียงคำว่า película คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2010 cuerpo humano [es] การออกเสียงคำว่า cuerpo humano คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2010 ayúdame [es] การออกเสียงคำว่า ayúdame คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2010 palabra [es] การออกเสียงคำว่า palabra คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 perdido [es] การออกเสียงคำว่า perdido คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 arroyo [es] การออกเสียงคำว่า arroyo คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2010 locomotora [es] การออกเสียงคำว่า locomotora คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2010 carro [es] การออกเสียงคำว่า carro คะแนนโหวต 1 คะแนน