ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/05/2010 Veracruz [es] Veracruz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 jarocho [es] jarocho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 contraseña [es] contraseña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 graduación [es] graduación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 salida [es] salida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 almohada [es] almohada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 desplegaron [es] desplegaron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 perturbador [es] perturbador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 dilataban [es] dilataban การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 valiosos [es] valiosos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 cálidos [es] cálidos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 saludar [es] saludar การออกเสียง -2คะแนนโหวต
29/05/2010 lenguaje [es] lenguaje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 licenciatura [es] licenciatura การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2010 ingeniería [es] ingeniería การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2010 Ingeniero [es] Ingeniero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 novio [es] novio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2010 inventar [es] inventar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 tarea [es] tarea การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2010 hambre [es] hambre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 hueso [es] hueso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 usuario [es] usuario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 película [es] película การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2010 cuerpo humano [es] cuerpo humano การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2010 ayúdame [es] ayúdame การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2010 palabra [es] palabra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 perdido [es] perdido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 arroyo [es] arroyo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2010 locomotora [es] locomotora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 carro [es] carro การออกเสียง 1คะแนนโหวต