ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/07/2011 tüftelig [de] การออกเสียงคำว่า tüftelig คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 kassenzahnärztlich [de] การออกเสียงคำว่า kassenzahnärztlich คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Versicherungspflichtgrenze [de] การออกเสียงคำว่า Versicherungspflichtgrenze คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Fußbehandlung [de] การออกเสียงคำว่า Fußbehandlung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 pflichtversichert [de] การออกเสียงคำว่า pflichtversichert คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Gehaltsobergrenze [de] การออกเสียงคำว่า Gehaltsobergrenze คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Aussteuerung [de] การออกเสียงคำว่า Aussteuerung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Entwerferin [de] การออกเสียงคำว่า Entwerferin คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Sozialversicherungsanstalt [de] การออกเสียงคำว่า Sozialversicherungsanstalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Allfinanz [de] การออกเสียงคำว่า Allfinanz คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Zuzahlung [de] การออกเสียงคำว่า Zuzahlung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Bezugszeitraum [de] การออกเสียงคำว่า Bezugszeitraum คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Versicherungsleistung [de] การออกเสียงคำว่า Versicherungsleistung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Versicherungsbetrug [de] การออกเสียงคำว่า Versicherungsbetrug คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Teilkaskoversicherung [de] การออกเสียงคำว่า Teilkaskoversicherung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Gesundheitskasse [de] การออกเสียงคำว่า Gesundheitskasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Privatpolice [de] การออกเสียงคำว่า Privatpolice คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Bürgerversicherung [de] การออกเสียงคำว่า Bürgerversicherung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Anleiheversicherer [de] การออกเสียงคำว่า Anleiheversicherer คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Qualitätssicherungsprogramm [de] การออกเสียงคำว่า Qualitätssicherungsprogramm คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Altersruhegeld [de] การออกเสียงคำว่า Altersruhegeld คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Altersversicherung [de] การออกเสียงคำว่า Altersversicherung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Lebensversicherungspolice [de] การออกเสียงคำว่า Lebensversicherungspolice คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Kapitallebensversicherung [de] การออกเสียงคำว่า Kapitallebensversicherung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Abstandswarner [de] การออกเสียงคำว่า Abstandswarner คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Aalreuse [de] การออกเสียงคำว่า Aalreuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Abstandsradar [de] การออกเสียงคำว่า Abstandsradar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Briefkontakt [de] การออกเสียงคำว่า Briefkontakt คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Stahlindustrieller [de] การออกเสียงคำว่า Stahlindustrieller คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/07/2011 Polytheismus [de] การออกเสียงคำว่า Polytheismus คะแนนโหวต 0 คะแนน