ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/05/2012 Timbaland [en] การออกเสียง : Timbaland 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/05/2012 Viennese Waltz [en] การออกเสียง : Viennese Waltz 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/04/2012 Arte [en] การออกเสียง : Arte 0 โหวต
30/04/2012 agouti [en] การออกเสียง : agouti 0 โหวต
30/04/2012 basilect [en] การออกเสียง : basilect 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2012 Jerome Moross [en] การออกเสียง : Jerome Moross 0 โหวต
27/04/2012 stinkin' [en] การออกเสียง : stinkin' -1 โหวต
26/04/2012 eighths [en] การออกเสียง : eighths 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/04/2012 au pair [en] การออกเสียง : au pair 1 โหวต