ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] การออกเสียง : Dupuytren's contracture 1 โหวต
14/10/2012 Thomas Nagel [en] การออกเสียง : Thomas Nagel -1 โหวต
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] การออกเสียง : Montpelier, Vermont 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 dominative [en] การออกเสียง : dominative 0 โหวต
13/10/2012 Holles Street [en] การออกเสียง : Holles Street 0 โหวต
13/10/2012 phthalaldehyde [en] การออกเสียง : phthalaldehyde 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 mineralocorticoid [en] การออกเสียง : mineralocorticoid 0 โหวต
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] การออกเสียง : Melvin L. Prueitt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 Carpathians [en] การออกเสียง : Carpathians 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 jayleen [en] การออกเสียง : jayleen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 batik [en] การออกเสียง : batik 0 โหวต
13/10/2012 skidmore [en] การออกเสียง : skidmore 0 โหวต
13/10/2012 longcat [en] การออกเสียง : longcat 0 โหวต
12/07/2012 Lowes [en] การออกเสียง : Lowes 0 โหวต
12/07/2012 tzatziki [en] การออกเสียง : tzatziki 0 โหวต
12/07/2012 Louis Freeh [en] การออกเสียง : Louis Freeh 0 โหวต
10/07/2012 Sensient Technologies [en] การออกเสียง : Sensient Technologies 0 โหวต
10/07/2012 Scyphozoa [en] การออกเสียง : Scyphozoa 0 โหวต
10/07/2012 varenicline [en] การออกเสียง : varenicline -1 โหวต
10/07/2012 cetuximab [en] การออกเสียง : cetuximab 0 โหวต
18/06/2012 Banoffee pie [en] การออกเสียง : Banoffee pie 0 โหวต
18/06/2012 nomophobe [en] การออกเสียง : nomophobe 0 โหวต
18/06/2012 octomom [en] การออกเสียง : octomom 0 โหวต
11/06/2012 Traverse City [en] การออกเสียง : Traverse City 0 โหวต
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] การออกเสียง : electrohydrodynamics 0 โหวต
11/06/2012 Angostura bitters [en] การออกเสียง : Angostura bitters 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/06/2012 sluggard [en] การออกเสียง : sluggard 0 โหวต
11/06/2012 somatization [en] การออกเสียง : somatization 0 โหวต
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] การออกเสียง : Martha Nussbaum 0 โหวต
07/06/2012 death toll [en] การออกเสียง : death toll 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด