ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/10/2012 Carpathians [en] การออกเสียง : Carpathians 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 jayleen [en] การออกเสียง : jayleen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 batik [en] การออกเสียง : batik 0 โหวต
13/10/2012 skidmore [en] การออกเสียง : skidmore 0 โหวต
13/10/2012 longcat [en] การออกเสียง : longcat 0 โหวต
12/07/2012 Lowes [en] การออกเสียง : Lowes 0 โหวต
12/07/2012 tzatziki [en] การออกเสียง : tzatziki 0 โหวต
12/07/2012 Louis Freeh [en] การออกเสียง : Louis Freeh 0 โหวต
10/07/2012 Sensient Technologies [en] การออกเสียง : Sensient Technologies 0 โหวต
10/07/2012 Scyphozoa [en] การออกเสียง : Scyphozoa 0 โหวต
10/07/2012 varenicline [en] การออกเสียง : varenicline -1 โหวต
10/07/2012 cetuximab [en] การออกเสียง : cetuximab 0 โหวต
18/06/2012 Banoffee pie [en] การออกเสียง : Banoffee pie 0 โหวต
18/06/2012 nomophobe [en] การออกเสียง : nomophobe 0 โหวต
18/06/2012 octomom [en] การออกเสียง : octomom 0 โหวต
11/06/2012 Traverse City [en] การออกเสียง : Traverse City 0 โหวต
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] การออกเสียง : electrohydrodynamics 0 โหวต
11/06/2012 Angostura bitters [en] การออกเสียง : Angostura bitters 0 โหวต
11/06/2012 sluggard [en] การออกเสียง : sluggard 0 โหวต
11/06/2012 somatization [en] การออกเสียง : somatization 0 โหวต
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] การออกเสียง : Martha Nussbaum 0 โหวต
07/06/2012 death toll [en] การออกเสียง : death toll 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/06/2012 Ephebe [en] การออกเสียง : Ephebe 0 โหวต
29/05/2012 precipitations [en] การออกเสียง : precipitations 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2012 Tahquamenon Falls [en] การออกเสียง : Tahquamenon Falls 0 โหวต
17/05/2012 Cape Cod [en] การออกเสียง : Cape Cod 0 โหวต
17/05/2012 Aura Dione [en] การออกเสียง : Aura Dione 0 โหวต
17/05/2012 eyestrain [en] การออกเสียง : eyestrain 0 โหวต
17/05/2012 Bill Evans [en] การออกเสียง : Bill Evans 0 โหวต
17/05/2012 Turlick [en] การออกเสียง : Turlick 0 โหวต