ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/05/2014 hepatocytes [en] การออกเสียงคำว่า hepatocytes คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 daffyd [en] การออกเสียงคำว่า daffyd คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 ovolactovegetarians [en] การออกเสียงคำว่า ovolactovegetarians คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 Niagara Falls [en] การออกเสียงคำว่า Niagara Falls คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 ikonografisch [de] การออกเสียงคำว่า ikonografisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 Feuerplatz [de] การออกเสียงคำว่า Feuerplatz คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 Windradprüfer [de] การออกเสียงคำว่า Windradprüfer คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/05/2014 Hambach [de] การออกเสียงคำว่า Hambach คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Lëtzebuerg [lb] การออกเสียงคำว่า Lëtzebuerg คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Sprooch [lb] การออกเสียงคำว่า Sprooch คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 gesiicht [lb] การออกเสียงคำว่า gesiicht คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 häerz [lb] การออกเสียงคำว่า häerz คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 lëps [lb] การออกเสียงคำว่า lëps คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Handgelenk [lb] การออกเสียงคำว่า Handgelenk คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Muskel [lb] การออกเสียงคำว่า Muskel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 nerv [lb] การออกเสียงคำว่า nerv คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Haut [lb] การออกเสียงคำว่า Haut คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Giel [lb] การออกเสียงคำว่า Giel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 blo [lb] การออกเสียงคำว่า blo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Drécker [lb] การออกเสียงคำว่า Drécker คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Vale of Glamorgan [en] การออกเสียงคำว่า Vale of Glamorgan คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Northern Ireland [en] การออกเสียงคำว่า Northern Ireland คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Kieron Pepper [en] การออกเสียงคำว่า Kieron Pepper คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Tuathail [en] การออกเสียงคำว่า Tuathail คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2012 Dalton [en] การออกเสียงคำว่า Dalton คะแนนโหวต 0 คะแนน