ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/06/2012 Tatiana Cabral [es] การออกเสียง : Tatiana Cabral โดย kykeon
31/05/2012 Osvaldo [es] การออกเสียง : Osvaldo โดย Lola586