ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/03/2017 드높이 [ko] การออกเสียง : 드높이 0 โหวต
15/03/2017 짐을 싸다 [ko] การออกเสียง : 짐을 싸다 0 โหวต
15/03/2017 앞가림 [ko] การออกเสียง : 앞가림 0 โหวต
15/03/2017 거창하다 [ko] การออกเสียง : 거창하다 0 โหวต
15/03/2017 겁에 질리다 [ko] การออกเสียง : 겁에 질리다 0 โหวต
15/03/2017 정상참작의 여지 [ko] การออกเสียง : 정상참작의 여지 0 โหวต
15/03/2017 먹이사슬 [ko] การออกเสียง : 먹이사슬 0 โหวต
15/03/2017 급한 불을 끄다 [ko] การออกเสียง : 급한 불을 끄다 0 โหวต
15/03/2017 물정 [ko] การออกเสียง : 물정 0 โหวต
15/03/2017 응석 [ko] การออกเสียง : 응석 0 โหวต
15/03/2017 강림 [ko] การออกเสียง : 강림 0 โหวต
15/03/2017 데굴데굴 [ko] การออกเสียง : 데굴데굴 0 โหวต
15/03/2017 내뿜다 [ko] การออกเสียง : 내뿜다 0 โหวต
15/03/2017 격렬히 [ko] การออกเสียง : 격렬히 0 โหวต
15/03/2017 느릿하다 [ko] การออกเสียง : 느릿하다 0 โหวต
15/03/2017 게을러 빠지다 [ko] การออกเสียง : 게을러 빠지다 0 โหวต
15/03/2017 농밀하다 [ko] การออกเสียง : 농밀하다 0 โหวต
15/03/2017 급조 [ko] การออกเสียง : 급조 0 โหวต
15/03/2017 맛깔스럽다 [ko] การออกเสียง : 맛깔스럽다 0 โหวต
15/03/2017 교묘하다 [ko] การออกเสียง : 교묘하다 0 โหวต
15/03/2017 당혹 [ko] การออกเสียง : 당혹 0 โหวต
15/03/2017 꿈틀거리다 [ko] การออกเสียง : 꿈틀거리다 0 โหวต
15/03/2017 독점욕 [ko] การออกเสียง : 독점욕 0 โหวต
15/03/2017 대꾸하다 [ko] การออกเสียง : 대꾸하다 0 โหวต
15/03/2017 대성통곡 [ko] การออกเสียง : 대성통곡 0 โหวต
15/03/2017 딴죽 [ko] การออกเสียง : 딴죽 0 โหวต
15/03/2017 떼를 쓰다 [ko] การออกเสียง : 떼를 쓰다 0 โหวต
15/03/2017 뜬금없다 [ko] การออกเสียง : 뜬금없다 0 โหวต
15/03/2017 배역 [ko] การออกเสียง : 배역 0 โหวต
15/03/2017 쌍곡선 [ko] การออกเสียง : 쌍곡선 0 โหวต