ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/03/2017 떼를 쓰다 [ko] การออกเสียง : 떼를 쓰다 0 โหวต
15/03/2017 뜬금없다 [ko] การออกเสียง : 뜬금없다 0 โหวต
15/03/2017 배역 [ko] การออกเสียง : 배역 0 โหวต
15/03/2017 쌍곡선 [ko] การออกเสียง : 쌍곡선 0 โหวต
15/03/2017 철학적 [ko] การออกเสียง : 철학적 0 โหวต
02/10/2016 명명백백 [ko] การออกเสียง : 명명백백 1 โหวต
02/10/2016 접질리다 [ko] การออกเสียง : 접질리다 0 โหวต
02/10/2016 지탱하다 [ko] การออกเสียง : 지탱하다 0 โหวต
02/10/2016 불철주야 [ko] การออกเสียง : 불철주야 0 โหวต
02/10/2016 후덕재물 [ko] การออกเสียง : 후덕재물 0 โหวต
02/10/2016 자강불식 [ko] การออกเสียง : 자강불식 0 โหวต
02/10/2016 물세탁 [ko] การออกเสียง : 물세탁 0 โหวต
02/10/2016 아무렇지 [ko] การออกเสียง : 아무렇지 0 โหวต
02/10/2016 운동했어 [ko] การออกเสียง : 운동했어 0 โหวต
02/10/2016 나는 들어봤어 [ko] การออกเสียง : 나는 들어봤어 0 โหวต
02/10/2016 그럼에도 불구하고 [ko] การออกเสียง : 그럼에도 불구하고 0 โหวต
02/10/2016 미가 [ko] การออกเสียง : 미가 0 โหวต
02/10/2016 무장하다 [ko] การออกเสียง : 무장하다 0 โหวต
02/10/2016 추가적 [ko] การออกเสียง : 추가적 0 โหวต
02/10/2016 대인기 [ko] การออกเสียง : 대인기 0 โหวต
02/10/2016 취합하다 [ko] การออกเสียง : 취합하다 0 โหวต
02/10/2016 문양 [ko] การออกเสียง : 문양 0 โหวต
02/10/2016 비공정 [ko] การออกเสียง : 비공정 0 โหวต
02/10/2016 선적 [ko] การออกเสียง : 선적 0 โหวต
02/10/2016 죄당만사하다 [ko] การออกเสียง : 죄당만사하다 0 โหวต
02/10/2016 종별 [ko] การออกเสียง : 종별 0 โหวต
02/10/2016 극단 [ko] การออกเสียง : 극단 0 โหวต
02/10/2016 앙콜 [ko] การออกเสียง : 앙콜 0 โหวต
02/10/2016 산양삼 [ko] การออกเสียง : 산양삼 0 โหวต
02/10/2016 지어미 [ko] การออกเสียง : 지어미 0 โหวต