ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/03/2017 편지지 [ko] การออกเสียง : 편지지 0 โหวต
15/03/2017 헐뜯다 [ko] การออกเสียง : 헐뜯다 0 โหวต
15/03/2017 끝에 [ko] การออกเสียง : 끝에 0 โหวต
15/03/2017 보통 우편 [ko] การออกเสียง : 보통 우편 0 โหวต
15/03/2017 부총리 [ko] การออกเสียง : 부총리 0 โหวต
15/03/2017 곳곳에 [ko] การออกเสียง : 곳곳에 0 โหวต
15/03/2017 출몰하다 [ko] การออกเสียง : 출몰하다 0 โหวต
15/03/2017 시험에 떨어지다 [ko] การออกเสียง : 시험에 떨어지다 0 โหวต
15/03/2017 단호히 [ko] การออกเสียง : 단호히 0 โหวต
15/03/2017 받는 사람 [ko] การออกเสียง : 받는 사람 0 โหวต
15/03/2017 국가별 [ko] การออกเสียง : 국가별 0 โหวต
15/03/2017 미행 [ko] การออกเสียง : 미행 0 โหวต
15/03/2017 마음 놓다 [ko] การออกเสียง : 마음 놓다 0 โหวต
15/03/2017 뒤척거리다 [ko] การออกเสียง : 뒤척거리다 0 โหวต
15/03/2017 모르게 [ko] การออกเสียง : 모르게 0 โหวต
15/03/2017 역력한 [ko] การออกเสียง : 역력한 0 โหวต
15/03/2017 교정하다 [ko] การออกเสียง : 교정하다 0 โหวต
15/03/2017 차마 [ko] การออกเสียง : 차마 0 โหวต
15/03/2017 불특정의 [ko] การออกเสียง : 불특정의 0 โหวต
15/03/2017 외로웠어 [ko] การออกเสียง : 외로웠어 0 โหวต
15/03/2017 둘이서만 [ko] การออกเสียง : 둘이서만 0 โหวต
15/03/2017 소요시간 [ko] การออกเสียง : 소요시간 0 โหวต
15/03/2017 생일잔치 [ko] การออกเสียง : 생일잔치 0 โหวต
15/03/2017 일본말 [ko] การออกเสียง : 일본말 0 โหวต
15/03/2017 기념식 [ko] การออกเสียง : 기념식 0 โหวต
15/03/2017 내뱉다 [ko] การออกเสียง : 내뱉다 0 โหวต
15/03/2017 꾸려나가다 [ko] การออกเสียง : 꾸려나가다 0 โหวต
15/03/2017 포효 [ko] การออกเสียง : 포효 0 โหวต
15/03/2017 법에 저촉되다 [ko] การออกเสียง : 법에 저촉되다 0 โหวต
15/03/2017 군침 [ko] การออกเสียง : 군침 0 โหวต