ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2017 측은 [ko] การออกเสียง : 측은 0 โหวต
01/06/2017 평음 [ko] การออกเสียง : 평음 0 โหวต
01/06/2017 기둥감 [ko] การออกเสียง : 기둥감 0 โหวต
01/06/2017 습관화 [ko] การออกเสียง : 습관화 0 โหวต
01/06/2017 본보다 [ko] การออกเสียง : 본보다 0 โหวต
01/06/2017 보물찾기 [ko] การออกเสียง : 보물찾기 0 โหวต
01/06/2017 면피하다 [ko] การออกเสียง : 면피하다 0 โหวต
01/06/2017 희끗희끗 [ko] การออกเสียง : 희끗희끗 1 โหวต
01/06/2017 황옥 [ko] การออกเสียง : 황옥 0 โหวต
01/06/2017 회덕 [ko] การออกเสียง : 회덕 0 โหวต
01/06/2017 성구 [ko] การออกเสียง : 성구 0 โหวต
01/06/2017 정아 [ko] การออกเสียง : 정아 1 โหวต
01/06/2017 설립되다 [ko] การออกเสียง : 설립되다 0 โหวต
01/06/2017 손님들이 [ko] การออกเสียง : 손님들이 0 โหวต
09/05/2017 당신은 친구를 만나요. [ko] การออกเสียง : 당신은 친구를 만나요. 0 โหวต
15/03/2017 심사숙고하다 [ko] การออกเสียง : 심사숙고하다 0 โหวต
15/03/2017 신선한 채소 [ko] การออกเสียง : 신선한 채소 0 โหวต
15/03/2017 농약 [ko] การออกเสียง : 농약 0 โหวต
15/03/2017 단풍놀이 [ko] การออกเสียง : 단풍놀이 0 โหวต
15/03/2017 말씀드릴 수 있다 [ko] การออกเสียง : 말씀드릴 수 있다 0 โหวต
15/03/2017 회고록 [ko] การออกเสียง : 회고록 0 โหวต
15/03/2017 찢어져서 [ko] การออกเสียง : 찢어져서 0 โหวต
15/03/2017 패권 [ko] การออกเสียง : 패권 0 โหวต
15/03/2017 동서양 [ko] การออกเสียง : 동서양 0 โหวต
15/03/2017 조직원 [ko] การออกเสียง : 조직원 0 โหวต
15/03/2017 착륙하다 [ko] การออกเสียง : 착륙하다 0 โหวต
15/03/2017 삼인성호 [ko] การออกเสียง : 삼인성호 0 โหวต
15/03/2017 보조 교사 [ko] การออกเสียง : 보조 교사 0 โหวต
15/03/2017 공동생활 [ko] การออกเสียง : 공동생활 0 โหวต
15/03/2017 계약금 [ko] การออกเสียง : 계약금 0 โหวต