ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/05/2018 피리새 [ko] การออกเสียง : 피리새 0 โหวต
31/05/2018 사진기사 [ko] การออกเสียง : 사진기사 0 โหวต
31/05/2018 검사원 [ko] การออกเสียง : 검사원 0 โหวต
31/05/2018 건축기사 [ko] การออกเสียง : 건축기사 0 โหวต
31/05/2018 잡역부 [ko] การออกเสียง : 잡역부 0 โหวต
31/05/2018 훈육주임 [ko] การออกเสียง : 훈육주임 0 โหวต
31/05/2018 연금수령자 [ko] การออกเสียง : 연금수령자 0 โหวต
31/05/2018 입욕 [ko] การออกเสียง : 입욕 0 โหวต
31/05/2018 말파리 [ko] การออกเสียง : 말파리 0 โหวต
31/05/2018 털모자 [ko] การออกเสียง : 털모자 0 โหวต
31/05/2018 한가함 [ko] การออกเสียง : 한가함 0 โหวต
31/05/2018 오븐레인지 [ko] การออกเสียง : 오븐레인지 0 โหวต
31/05/2018 미역국을 먹다 [ko] การออกเสียง : 미역국을 먹다 0 โหวต
31/05/2018 등본 [ko] การออกเสียง : 등본 0 โหวต
31/05/2018 개명 신고서 [ko] การออกเสียง : 개명 신고서 0 โหวต
31/05/2018 집게벌레 [ko] การออกเสียง : 집게벌레 0 โหวต
31/05/2018 민태류 [ko] การออกเสียง : 민태류 0 โหวต
31/05/2018 쥐노래미 [ko] การออกเสียง : 쥐노래미 0 โหวต
31/05/2018 동족인 [ko] การออกเสียง : 동족인 0 โหวต
31/05/2018 미혼자 [ko] การออกเสียง : 미혼자 0 โหวต
31/05/2018 이혼감 [ko] การออกเสียง : 이혼감 0 โหวต
31/05/2018 인기 몰이 [ko] การออกเสียง : 인기 몰이 0 โหวต
31/05/2018 신분증사본 [ko] การออกเสียง : 신분증사본 0 โหวต
31/05/2018 출생 신고서 [ko] การออกเสียง : 출생 신고서 0 โหวต
31/05/2018 공공 기관 [ko] การออกเสียง : 공공 기관 0 โหวต
31/05/2018 통장 잔고 증명서 [ko] การออกเสียง : 통장 잔고 증명서 0 โหวต
31/05/2018 개신하다 [ko] การออกเสียง : 개신하다 0 โหวต
31/05/2018 만료 [ko] การออกเสียง : 만료 0 โหวต
31/05/2018 외국인 인력지원센터 [ko] การออกเสียง : 외국인 인력지원센터 0 โหวต
31/05/2018 출입국 사실 증명서 [ko] การออกเสียง : 출입국 사실 증명서 0 โหวต