ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/05/2018 빵모자 [ko] การออกเสียง : 빵모자 0 โหวต
31/05/2018 떡볶이 [ko] การออกเสียง : 떡볶이 0 โหวต
31/05/2018 읽다 [ko] การออกเสียง : 읽다 0 โหวต
31/05/2018 유칼립투스 [ko] การออกเสียง : 유칼립투스 0 โหวต
31/05/2018 졸업가운 [ko] การออกเสียง : 졸업가운 0 โหวต
31/05/2018 큰부리새 [ko] การออกเสียง : 큰부리새 0 โหวต
31/05/2018 꽃향기 [ko] การออกเสียง : 꽃향기 0 โหวต
31/05/2018 모란꽃 [ko] การออกเสียง : 모란꽃 0 โหวต
31/05/2018 수선화 [ko] การออกเสียง : 수선화 0 โหวต
31/05/2018 양귀비꽃 [ko] การออกเสียง : 양귀비꽃 0 โหวต
31/05/2018 교수실 [ko] การออกเสียง : 교수실 0 โหวต
31/05/2018 부총장 [ko] การออกเสียง : 부총장 0 โหวต
31/05/2018 정원수 [ko] การออกเสียง : 정원수 0 โหวต
31/05/2018 나무줄기 [ko] การออกเสียง : 나무줄기 0 โหวต
31/05/2018 석사학위 [ko] การออกเสียง : 석사학위 0 โหวต
31/05/2018 생활기록부 [ko] การออกเสียง : 생활기록부 0 โหวต
31/05/2018 반칙하다 [ko] การออกเสียง : 반칙하다 0 โหวต
31/05/2018 재학증명서 [ko] การออกเสียง : 재학증명서 0 โหวต
31/05/2018 박사학위 [ko] การออกเสียง : 박사학위 0 โหวต
31/05/2018 지도교수 [ko] การออกเสียง : 지도교수 0 โหวต
31/05/2018 학생단체 [ko] การออกเสียง : 학생단체 0 โหวต
31/05/2018 학과사무실 [ko] การออกเสียง : 학과사무실 0 โหวต
31/05/2018 졸업시험 [ko] การออกเสียง : 졸업시험 0 โหวต
31/05/2018 사학과 [ko] การออกเสียง : 사학과 0 โหวต
31/05/2018 영어영문학과 [ko] การออกเสียง : 영어영문학과 0 โหวต
31/05/2018 독어독문학과 [ko] การออกเสียง : 독어독문학과 0 โหวต
31/05/2018 일어일문학과 [ko] การออกเสียง : 일어일문학과 0 โหวต
31/05/2018 중어중문학과 [ko] การออกเสียง : 중어중문학과 0 โหวต
31/05/2018 불어불문학과 [ko] การออกเสียง : 불어불문학과 0 โหวต
31/05/2018 노어노문학과 [ko] การออกเสียง : 노어노문학과 0 โหวต