ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/10/2020 첫휴일 [ko] การออกเสียง : 첫휴일 0 โหวต
19/10/2020 소개합니다. [ko] การออกเสียง : 소개합니다. 0 โหวต
19/10/2020 안예쁘다 [ko] การออกเสียง : 안예쁘다 0 โหวต
19/10/2020 미래의 [ko] การออกเสียง : 미래의 0 โหวต
19/10/2020 어느날 머리에서 뿔이 자랐다 [ko] การออกเสียง : 어느날 머리에서 뿔이 자랐다 0 โหวต
19/10/2020 샴푸의 요정 [ko] การออกเสียง : 샴푸의 요정 0 โหวต
19/10/2020 동물원을 빠져나온 퓨마 [ko] การออกเสียง : 동물원을 빠져나온 퓨마 0 โหวต
19/10/2020 약속을_취소하고_싶어서 [ko] การออกเสียง : 약속을_취소하고_싶어서 0 โหวต
19/10/2020 세일합니다 [ko] การออกเสียง : 세일합니다 0 โหวต
19/10/2020 갈아 입다 [ko] การออกเสียง : 갈아 입다 0 โหวต
19/10/2020 부담감 [ko] การออกเสียง : 부담감 0 โหวต
19/10/2020 열려 있어요 [ko] การออกเสียง : 열려 있어요 0 โหวต
19/10/2020 앉아 있어요 [ko] การออกเสียง : 앉아 있어요 0 โหวต
19/10/2020 강황 [ko] การออกเสียง : 강황 0 โหวต
13/10/2020 최승희 [ko] การออกเสียง : 최승희 0 โหวต
13/10/2020 니하오 [ko] การออกเสียง : 니하오 0 โหวต
13/10/2020 왕년에 [ko] การออกเสียง : 왕년에 0 โหวต
11/10/2020 콜라 [ko] การออกเสียง : 콜라 0 โหวต
11/10/2020 커피 [ko] การออกเสียง : 커피 0 โหวต
11/10/2020 김 난희 [ko] การออกเสียง : 김 난희 0 โหวต
11/10/2020 일자 [ko] การออกเสียง : 일자 0 โหวต
11/10/2020 유선암 [ko] การออกเสียง : 유선암 0 โหวต
11/10/2020 끝내요 [ko] การออกเสียง : 끝내요 0 โหวต
11/10/2020 뭐만 하면 [ko] การออกเสียง : 뭐만 하면 0 โหวต
11/10/2020 후디티 [ko] การออกเสียง : 후디티 0 โหวต
11/10/2020 청사과 [ko] การออกเสียง : 청사과 0 โหวต
11/10/2020 잠에서 [ko] การออกเสียง : 잠에서 0 โหวต
11/10/2020 산하의 [ko] การออกเสียง : 산하의 0 โหวต
11/10/2020 커피 테이블 [ko] การออกเสียง : 커피 테이블 0 โหวต
11/10/2020 빱니다 [ko] การออกเสียง : 빱니다 0 โหวต