ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2016 출하 [ko] การออกเสียง : 출하 0 โหวต
02/10/2016 둥둥 [ko] การออกเสียง : 둥둥 0 โหวต
02/10/2016 시늉말 [ko] การออกเสียง : 시늉말 0 โหวต
02/10/2016 계포일낙 [ko] การออกเสียง : 계포일낙 0 โหวต
02/10/2016 엽렵 [ko] การออกเสียง : 엽렵 0 โหวต
02/10/2016 철커덩 [ko] การออกเสียง : 철커덩 0 โหวต
02/10/2016 저격총 [ko] การออกเสียง : 저격총 0 โหวต
02/10/2016 이부지자 [ko] การออกเสียง : 이부지자 0 โหวต
02/10/2016 땜에 [ko] การออกเสียง : 땜에 0 โหวต
02/10/2016 골다 [ko] การออกเสียง : 골다 0 โหวต
02/10/2016 음험 [ko] การออกเสียง : 음험 0 โหวต
02/10/2016 음험하다 [ko] การออกเสียง : 음험하다 0 โหวต
02/10/2016 청삼 [ko] การออกเสียง : 청삼 0 โหวต
02/10/2016 문무 [ko] การออกเสียง : 문무 0 โหวต
02/10/2016 예문관 [ko] การออกเสียง : 예문관 0 โหวต
02/10/2016 스캔 [ko] การออกเสียง : 스캔 0 โหวต
02/10/2016 피라미 [ko] การออกเสียง : 피라미 0 โหวต
02/10/2016 척추동물 [ko] การออกเสียง : 척추동물 0 โหวต
02/10/2016 설산 [ko] การออกเสียง : 설산 0 โหวต
02/10/2016 흉수 [ko] การออกเสียง : 흉수 0 โหวต
02/10/2016 슭곰발 [ko] การออกเสียง : 슭곰발 0 โหวต
02/10/2016 밧데리 [ko] การออกเสียง : 밧데리 0 โหวต
02/10/2016 장뇌삼 [ko] การออกเสียง : 장뇌삼 0 โหวต
02/10/2016 둔통 [ko] การออกเสียง : 둔통 0 โหวต
02/10/2016 아우슈비츠 [ko] การออกเสียง : 아우슈비츠 0 โหวต
02/10/2016 오동나무 [ko] การออกเสียง : 오동나무 0 โหวต
02/10/2016 빈사 [ko] การออกเสียง : 빈사 0 โหวต
02/10/2016 대담부적 [ko] การออกเสียง : 대담부적 0 โหวต
02/10/2016 귀농 [ko] การออกเสียง : 귀농 0 โหวต
02/10/2016 만신집 [ko] การออกเสียง : 만신집 0 โหวต