ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
21/06/2015 남북조시대 [ko] การออกเสียง : 남북조시대 0 โหวต
21/06/2015 북침 [ko] การออกเสียง : 북침 0 โหวต
21/06/2015 남침 [ko] การออกเสียง : 남침 0 โหวต
21/06/2015 남도타령 [ko] การออกเสียง : 남도타령 0 โหวต
21/06/2015 남루하다 [ko] การออกเสียง : 남루하다 0 โหวต
21/06/2015 세종기지 [ko] การออกเสียง : 세종기지 0 โหวต
21/06/2015 남극세종기지 [ko] การออกเสียง : 남극세종기지 0 โหวต
21/06/2015 남창 [ko] การออกเสียง : 남창 0 โหวต
21/06/2015 북군 [ko] การออกเสียง : 북군 0 โหวต
21/06/2015 남군 [ko] การออกเสียง : 남군 0 โหวต
21/06/2015 남촌 [ko] การออกเสียง : 남촌 0 โหวต
21/06/2015 남량 [ko] การออกเสียง : 남량 โดย nakoa
21/06/2015 지남철 [ko] การออกเสียง : 지남철 0 โหวต
21/06/2015 남획 [ko] การออกเสียง : 남획 0 โหวต
21/06/2015 정녀 [ko] การออกเสียง : 정녀 0 โหวต
21/06/2015 땅끝마을 [ko] การออกเสียง : 땅끝마을 0 โหวต
21/06/2015 남남 [ko] การออกเสียง : 남남 0 โหวต
21/06/2015 박수무당 [ko] การออกเสียง : 박수무당 0 โหวต
21/06/2015 쪽바리 [ko] การออกเสียง : 쪽바리 0 โหวต
21/06/2015 난징대학살 [ko] การออกเสียง : 난징대학살 0 โหวต
21/06/2015 남인 [ko] การออกเสียง : 남인 0 โหวต
21/06/2015 넘사벽 [ko] การออกเสียง : 넘사벽 0 โหวต
21/06/2015 남사스럽다 [ko] การออกเสียง : 남사스럽다 0 โหวต
21/06/2015 남벌하다 [ko] การออกเสียง : 남벌하다 0 โหวต
21/06/2015 남벌 [ko] การออกเสียง : 남벌 0 โหวต
21/06/2015 남지 [ko] การออกเสียง : 남지 0 โหวต
21/06/2015 남조시대 [ko] การออกเสียง : 남조시대 0 โหวต
21/06/2015 남제 [ko] การออกเสียง : 남제 0 โหวต
21/06/2015 남종 [ko] การออกเสียง : 남종 0 โหวต
21/06/2015 여편네 [ko] การออกเสียง : 여편네 0 โหวต