ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
12/10/2015 Dem Milners Trern [yi] การออกเสียง : Dem Milners Trern โดย Shmatte
25/06/2015 Planxty Irwin [en] การออกเสียง : Planxty Irwin โดย BridEilis
23/06/2015 동학혁명 [ko] การออกเสียง : 동학혁명 0 โหวต
23/06/2015 동학 [ko] การออกเสียง : 동학 0 โหวต
23/06/2015 녹두장군 [ko] การออกเสียง : 녹두장군 0 โหวต
23/06/2015 녹색혁명 [ko] การออกเสียง : 녹색혁명 0 โหวต
23/06/2015 녹히다 [ko] การออกเสียง : 녹히다 0 โหวต
23/06/2015 녹색신고 [ko] การออกเสียง : 녹색신고 0 โหวต
23/06/2015 녹두밭 [ko] การออกเสียง : 녹두밭 0 โหวต
23/06/2015 녹림당 [ko] การออกเสียง : 녹림당 0 โหวต
23/06/2015 녹황색 [ko] การออกเสียง : 녹황색 0 โหวต
23/06/2015 녹청색 [ko] การออกเสียง : 녹청색 0 โหวต
23/06/2015 녹과전 [ko] การออกเสียง : 녹과전 0 โหวต
23/06/2015 녹색등 [ko] การออกเสียง : 녹색등 0 โหวต
23/06/2015 백내장 [ko] การออกเสียง : 백내장 0 โหวต
23/06/2015 녹내장 [ko] การออกเสียง : 녹내장 0 โหวต
23/06/2015 녹즙기 [ko] การออกเสียง : 녹즙기 0 โหวต
23/06/2015 녹봉 [ko] การออกเสียง : 녹봉 0 โหวต
23/06/2015 녹조현상 [ko] การออกเสียง : 녹조현상 0 โหวต
23/06/2015 녹조 [ko] การออกเสียง : 녹조 0 โหวต
23/06/2015 녹지 [ko] การออกเสียง : 녹지 0 โหวต
23/06/2015 녹취록 [ko] การออกเสียง : 녹취록 0 โหวต
23/06/2015 녹화사업 [ko] การออกเสียง : 녹화사업 0 โหวต
23/06/2015 녹슬다 [ko] การออกเสียง : 녹슬다 0 โหวต
23/06/2015 녹야 [ko] การออกเสียง : 녹야 โดย Jmee
23/06/2015 녹용 [ko] การออกเสียง : 녹용 0 โหวต
23/06/2015 녹각 [ko] การออกเสียง : 녹각 0 โหวต
23/06/2015 녹초 [ko] การออกเสียง : 녹초 0 โหวต
23/06/2015 넋두리하다 [ko] การออกเสียง : 넋두리하다 0 โหวต
23/06/2015 넋두리 [ko] การออกเสียง : 넋두리 0 โหวต