ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
20/10/2020 유행이 뒤처지다 [ko] การออกเสียง : 유행이 뒤처지다 0 โหวต
20/10/2020 관심을 가지다 [ko] การออกเสียง : 관심을 가지다 0 โหวต
20/10/2020 확정적 [ko] การออกเสียง : 확정적 0 โหวต
19/10/2020 모나게 굴다 [ko] การออกเสียง : 모나게 굴다 0 โหวต
19/10/2020 저급하다 [ko] การออกเสียง : 저급하다 0 โหวต
19/10/2020 봉쇄하다 [ko] การออกเสียง : 봉쇄하다 0 โหวต
19/10/2020 소속사 [ko] การออกเสียง : 소속사 0 โหวต
19/10/2020 복부비만 [ko] การออกเสียง : 복부비만 0 โหวต
19/10/2020 강 황 [ko] การออกเสียง : 강 황 0 โหวต
07/10/2020 그들은 아름다운 산림 풍경을 보며 즐기고 있다. [ko] การออกเสียง : 그들은 아름다운 산림 풍경을 보며 즐기고 있다. 0 โหวต
07/10/2020 산과 강 사이에는 광활한 산림지대가 있었다. [ko] การออกเสียง : 산과 강 사이에는 광활한 산림지대가 있었다. 0 โหวต
07/10/2020 언제나 똑같은 일만 하는 것은 지루하다. [ko] การออกเสียง : 언제나 똑같은 일만 하는 것은 지루하다. 0 โหวต
07/10/2020 첫 사랑은 사람을 성장하게 하고 마지막 사랑은 사람을 완전하게 한다 [ko] การออกเสียง : 첫 사랑은 사람을 성장하게 하고 마지막 사랑은 사람을 완전하게 한다 0 โหวต
07/10/2020 한국어 수업은 몇 층에서 해요? [ko] การออกเสียง : 한국어 수업은 몇 층에서 해요? 0 โหวต
01/04/2019 어휘 및 표현 [ko] การออกเสียง : 어휘 및 표현 โดย glamstar77
05/06/2018 한국어 수업은 몇층에서 해요? [ko] การออกเสียง : 한국어 수업은 몇층에서 해요? 0 โหวต
12/10/2015 Dem Milners Trern [yi] การออกเสียง : Dem Milners Trern โดย Shmatte
25/06/2015 Planxty Irwin [en] การออกเสียง : Planxty Irwin โดย BridEilis
23/06/2015 동학혁명 [ko] การออกเสียง : 동학혁명 0 โหวต
23/06/2015 동학 [ko] การออกเสียง : 동학 0 โหวต
23/06/2015 녹두장군 [ko] การออกเสียง : 녹두장군 0 โหวต
23/06/2015 녹색혁명 [ko] การออกเสียง : 녹색혁명 0 โหวต
23/06/2015 녹히다 [ko] การออกเสียง : 녹히다 0 โหวต
23/06/2015 녹색신고 [ko] การออกเสียง : 녹색신고 0 โหวต
23/06/2015 녹두밭 [ko] การออกเสียง : 녹두밭 0 โหวต
23/06/2015 녹림당 [ko] การออกเสียง : 녹림당 0 โหวต
23/06/2015 녹황색 [ko] การออกเสียง : 녹황색 0 โหวต
23/06/2015 녹청색 [ko] การออกเสียง : 녹청색 0 โหวต
23/06/2015 녹과전 [ko] การออกเสียง : 녹과전 0 โหวต
23/06/2015 녹색등 [ko] การออกเสียง : 녹색등 0 โหวต