ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2017 명랑 [ko] การออกเสียงคำว่า 명랑 0 โหวต
01/06/2017 곳곳마다 [ko] การออกเสียงคำว่า 곳곳마다 0 โหวต
01/06/2017 사모실 [ko] การออกเสียงคำว่า 사모실 0 โหวต
01/06/2017 도솔천 [ko] การออกเสียงคำว่า 도솔천 0 โหวต
01/06/2017 무안하다 [ko] การออกเสียงคำว่า 무안하다 0 โหวต
01/06/2017 꿋꿋이 [ko] การออกเสียงคำว่า 꿋꿋이 0 โหวต
01/06/2017 가슴에 와 닿다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴에 와 닿다 0 โหวต
01/06/2017 왕벚꽃 [ko] การออกเสียงคำว่า 왕벚꽃 0 โหวต
01/06/2017 가슴을 불태우다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴을 불태우다 0 โหวต
01/06/2017 가슴을 앓다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴을 앓다 0 โหวต
01/06/2017 가슴을 울리다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴을 울리다 0 โหวต
01/06/2017 가슴을 찌르다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴을 찌르다 0 โหวต
01/06/2017 경양식집 [ko] การออกเสียงคำว่า 경양식집 0 โหวต
01/06/2017 가슴을 태우다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴을 태우다 0 โหวต
01/06/2017 가슴을 펴다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴을 펴다 0 โหวต
01/06/2017 가시가 돋치다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가시가 돋치다 0 โหวต
01/06/2017 가슴이 타다 [ko] การออกเสียงคำว่า 가슴이 타다 0 โหวต
01/06/2017 새세대 [ko] การออกเสียงคำว่า 새세대 0 โหวต
01/06/2017 외침소리 [ko] การออกเสียงคำว่า 외침소리 0 โหวต
01/06/2017 일반사람 [ko] การออกเสียงคำว่า 일반사람 0 โหวต
01/06/2017 측은 [ko] การออกเสียงคำว่า 측은 0 โหวต
01/06/2017 평음 [ko] การออกเสียงคำว่า 평음 0 โหวต
01/06/2017 기둥감 [ko] การออกเสียงคำว่า 기둥감 0 โหวต
01/06/2017 습관화 [ko] การออกเสียงคำว่า 습관화 0 โหวต
01/06/2017 본보다 [ko] การออกเสียงคำว่า 본보다 0 โหวต
01/06/2017 보물찾기 [ko] การออกเสียงคำว่า 보물찾기 0 โหวต
01/06/2017 면피하다 [ko] การออกเสียงคำว่า 면피하다 0 โหวต
01/06/2017 희끗희끗 [ko] การออกเสียงคำว่า 희끗희끗 0 โหวต
01/06/2017 황옥 [ko] การออกเสียงคำว่า 황옥 0 โหวต
01/06/2017 회덕 [ko] การออกเสียงคำว่า 회덕 0 โหวต