ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/04/2011 gordita [es] การออกเสียงคำว่า gordita คะแนนโหวต 0 คะแนน