ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2014 brane [en] การออกเสียงคำว่า brane คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2014 court ruling [en] การออกเสียงคำว่า court ruling คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/03/2014 birthed [en] การออกเสียงคำว่า birthed คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2014 quietened [en] การออกเสียงคำว่า quietened คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2014 dawn chorus [en] การออกเสียงคำว่า dawn chorus คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2014 boozing [en] การออกเสียงคำว่า boozing คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2014 volcanogenic [en] การออกเสียงคำว่า volcanogenic คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/03/2014 snacking [en] การออกเสียงคำว่า snacking คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2013 end-user [en] การออกเสียงคำว่า end-user คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/04/2013 whimperley [en] การออกเสียงคำว่า whimperley คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] การออกเสียงคำว่า Beatriz Azevedo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 Beatriz [pt] การออกเสียงคำว่า Beatriz คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 spillovers [en] การออกเสียงคำว่า spillovers คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 to be continued [en] การออกเสียงคำว่า to be continued คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/04/2013 all-purpose [en] การออกเสียงคำว่า all-purpose คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 allocated [en] การออกเสียงคำว่า allocated คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 catered [en] การออกเสียงคำว่า catered คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/04/2013 crusading [en] การออกเสียงคำว่า crusading คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2013 Parlays [en] การออกเสียงคำว่า Parlays คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/04/2013 weight watchers [en] การออกเสียงคำว่า weight watchers คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] การออกเสียงคำว่า Nigella Lucy Lawson คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 befit [en] การออกเสียงคำว่า befit คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 zane (verb) [en] การออกเสียงคำว่า zane (verb) คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 bandaid [en] การออกเสียงคำว่า bandaid คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/04/2013 Irish Sea [en] การออกเสียงคำว่า Irish Sea คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/04/2013 meef [en] การออกเสียงคำว่า meef คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 biologismo [pt] การออกเสียงคำว่า biologismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 Estados Unidos [pt] การออกเสียงคำว่า Estados Unidos คะแนนโหวต 3 คะแนน
07/04/2013 patinhas [pt] การออกเสียงคำว่า patinhas คะแนนโหวต 0 คะแนน