ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/03/2014 brane [en] brane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2014 court ruling [en] court ruling การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/03/2014 birthed [en] birthed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2014 quietened [en] quietened การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2014 dawn chorus [en] dawn chorus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2014 boozing [en] boozing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2014 volcanogenic [en] volcanogenic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/03/2014 snacking [en] snacking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/04/2013 end-user [en] end-user การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/04/2013 whimperley [en] whimperley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] Beatriz Azevedo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 Beatriz [pt] Beatriz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 spillovers [en] spillovers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 to be continued [en] to be continued การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/04/2013 all-purpose [en] all-purpose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 allocated [en] allocated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 catered [en] catered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/04/2013 crusading [en] crusading การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 Parlays [en] Parlays การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/04/2013 weight watchers [en] weight watchers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 Hollywood [en] Hollywood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] Nigella Lucy Lawson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 befit [en] befit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 zane (verb) [en] zane (verb) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 bandaid [en] bandaid การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/04/2013 Irish Sea [en] Irish Sea การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/04/2013 meef [en] meef การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 biologismo [pt] biologismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2013 Estados Unidos [pt] Estados Unidos การออกเสียง 3คะแนนโหวต