สมาชิก:

asdfforvo

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ asdfforvo

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2019 توقف القلب المفاجئ [ar] การออกเสียง : توقف القلب المفاجئ 0 โหวต
27/03/2019 توسع الشعيرات النزفي الوراثي [ar] การออกเสียง : توسع الشعيرات النزفي الوراثي 0 โหวต
27/03/2019 تورم العقد اللمفاوية [ar] การออกเสียง : تورم العقد اللمفاوية 0 โหวต
27/03/2019 تورم الركبة [ar] การออกเสียง : تورم الركبة 0 โหวต
27/03/2019 حمى الأرانب [ar] การออกเสียง : حمى الأرانب 0 โหวต
27/03/2019 حمى ذبابة الغزلان [ar] การออกเสียง : حمى ذبابة الغزلان 0 โหวต
27/03/2019 تكلفة التشغيل [ar] การออกเสียง : تكلفة التشغيل 0 โหวต
27/03/2019 د [ar] การออกเสียง : د 0 โหวต
27/03/2019 فرنسا [ar] การออกเสียง : فرنسا 0 โหวต
27/03/2019 حمص [ar] การออกเสียง : حمص 0 โหวต
27/03/2019 ثقافتنا [ar] การออกเสียง : ثقافتنا 0 โหวต
27/03/2019 ثروتها [ar] การออกเสียง : ثروتها 0 โหวต
27/03/2019 ثائر [ar] การออกเสียง : ثائر 0 โหวต
27/03/2019 ثابت [ar] การออกเสียง : ثابت 0 โหวต
27/03/2019 ثالث [ar] การออกเสียง : ثالث 0 โหวต
27/03/2019 ثالثا [ar] การออกเสียง : ثالثا 0 โหวต
27/03/2019 تركي [ar] การออกเสียง : تركي 0 โหวต
27/03/2019 تقتصر [ar] การออกเสียง : تقتصر 0 โหวต
27/03/2019 عمر [ar] การออกเสียง : عمر 0 โหวต
27/03/2019 كمال [ar] การออกเสียง : كمال 0 โหวต
27/03/2019 عمران [ar] การออกเสียง : عمران 0 โหวต
27/03/2019 عمير [ar] การออกเสียง : عمير 0 โหวต
27/03/2019 مصر [ar] การออกเสียง : مصر 0 โหวต
27/03/2019 شمعة [ar] การออกเสียง : شمعة 0 โหวต
27/03/2019 يُكْتِبُوا [ar] การออกเสียง : يُكْتِبُوا 0 โหวต
27/03/2019 يُكْتِبُونَ [ar] การออกเสียง : يُكْتِبُونَ 0 โหวต
27/03/2019 أَكْتَبْنَ [ar] การออกเสียง : أَكْتَبْنَ 0 โหวต
27/03/2019 الشابكة [ar] การออกเสียง : الشابكة 0 โหวต
27/03/2019 بالعدوى [ar] การออกเสียง : بالعدوى 0 โหวต
27/03/2019 مواد غذائية [ar] การออกเสียง : مواد غذائية 0 โหวต