ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
24/05/2014 Cykelbørsen [da] การออกเสียง : Cykelbørsen 0 โหวต
24/05/2014 Fog og Mørup [da] การออกเสียง : Fog og Mørup 0 โหวต
24/05/2014 Bent Grove [da] การออกเสียง : Bent Grove 0 โหวต
24/05/2014 Valkendorfsgade [da] การออกเสียง : Valkendorfsgade 0 โหวต
24/05/2014 Formverk [da] การออกเสียง : Formverk 0 โหวต
24/05/2014 Gammel Kongevej [da] การออกเสียง : Gammel Kongevej 0 โหวต
24/05/2014 Værnedamsvej [da] การออกเสียง : Værnedamsvej 0 โหวต
24/05/2014 Tullinsgade [da] การออกเสียง : Tullinsgade 0 โหวต
24/05/2014 Ikjær [da] การออกเสียง : Ikjær 0 โหวต
24/05/2014 Ro Chokolade [da] การออกเสียง : Ro Chokolade 0 โหวต
07/06/2013 Nordre Toldbod [da] การออกเสียง : Nordre Toldbod 0 โหวต
11/03/2013 Sankt Hans Torv [da] การออกเสียง : Sankt Hans Torv 0 โหวต
18/04/2012 Café Mellemrummet [da] การออกเสียง : Café Mellemrummet 0 โหวต
18/04/2012 Ryesgade [da] การออกเสียง : Ryesgade 0 โหวต
18/04/2012 Nørrebro Bryghus [da] การออกเสียง : Nørrebro Bryghus 0 โหวต
18/04/2012 Ravnsborggade [da] การออกเสียง : Ravnsborggade 0 โหวต
18/04/2012 Fælledpark [da] การออกเสียง : Fælledpark 0 โหวต
18/04/2012 Elmegade [da] การออกเสียง : Elmegade 0 โหวต
18/04/2012 Guldbergsgade [da] การออกเสียง : Guldbergsgade 0 โหวต
18/04/2012 Komikken [da] การออกเสียง : Komikken 0 โหวต
18/04/2012 Møllegade [da] การออกเสียง : Møllegade 0 โหวต
18/04/2012 Ask Yggdrasil [da] การออกเสียง : Ask Yggdrasil 0 โหวต
18/04/2012 Nannasgade [da] การออกเสียง : Nannasgade 0 โหวต
18/04/2012 Superkilen [da] การออกเสียง : Superkilen 0 โหวต
18/04/2012 Tagensvej [da] การออกเสียง : Tagensvej 0 โหวต
18/04/2012 Nørrebropark [da] การออกเสียง : Nørrebropark 0 โหวต
18/04/2012 A/B Jæger [da] การออกเสียง : A/B Jæger 0 โหวต
18/04/2012 Nørre Landevej [da] การออกเสียง : Nørre Landevej โดย MajaLange
18/04/2012 Assistensen [da] การออกเสียง : Assistensen 0 โหวต
18/04/2012 Assistens [da] การออกเสียง : Assistens 0 โหวต