ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2020 a resin obtained from the trunk of South American trees [en] การออกเสียง : a resin obtained from the trunk of South American trees 0 โหวต
28/12/2020 crash and burn [en] การออกเสียง : crash and burn 1 โหวต
28/12/2020 blasted off [en] การออกเสียง : blasted off 1 โหวต
28/12/2020 rigorous trial and error [en] การออกเสียง : rigorous trial and error 0 โหวต
28/12/2020 be wedded to [en] การออกเสียง : be wedded to 0 โหวต
28/12/2020 virtual machine [en] การออกเสียง : virtual machine 0 โหวต
28/12/2020 bear cub [en] การออกเสียง : bear cub 0 โหวต
02/07/2014 trichoid [en] การออกเสียง : trichoid 0 โหวต
02/07/2014 R. Budd Dwyer [en] การออกเสียง : R. Budd Dwyer 0 โหวต
02/07/2014 CSS3 [en] การออกเสียง : CSS3 1 โหวต
02/07/2014 preventively [en] การออกเสียง : preventively 0 โหวต
02/07/2014 pitted [en] การออกเสียง : pitted 1 โหวต
02/07/2014 toasting [en] การออกเสียง : toasting 0 โหวต
02/07/2014 lumps [en] การออกเสียง : lumps 0 โหวต
02/07/2014 reinforcing [en] การออกเสียง : reinforcing 0 โหวต
02/07/2014 misting [en] การออกเสียง : misting 0 โหวต
02/07/2014 mass hysteria [en] การออกเสียง : mass hysteria 2 โหวต
01/07/2014 Beathard [en] การออกเสียง : Beathard 0 โหวต
01/07/2014 Lydia Lassila [en] การออกเสียง : Lydia Lassila 0 โหวต
01/07/2014 ballasox [en] การออกเสียง : ballasox 0 โหวต
01/07/2014 wombok [en] การออกเสียง : wombok 0 โหวต
01/07/2014 Eccup [en] การออกเสียง : Eccup 0 โหวต
01/07/2014 Alan Ritchson [en] การออกเสียง : Alan Ritchson 0 โหวต
01/07/2014 ankylose [en] การออกเสียง : ankylose 0 โหวต
01/07/2014 santalaceae [en] การออกเสียง : santalaceae 0 โหวต
01/07/2014 banderol [en] การออกเสียง : banderol 0 โหวต
29/06/2014 George Gamow [en] การออกเสียง : George Gamow 1 โหวต
29/06/2014 Burge [en] การออกเสียง : Burge 0 โหวต
29/06/2014 archeologists [en] การออกเสียง : archeologists 1 โหวต
29/06/2014 excitant [en] การออกเสียง : excitant 0 โหวต