ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2008 aider [fr] การออกเสียงคำว่า aider คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Meursault [fr] การออกเสียงคำว่า Meursault คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Guy Laroche [fr] การออกเสียงคำว่า Guy Laroche คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 vivienne [fr] การออกเสียงคำว่า vivienne คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Waterloo [fr] การออกเสียงคำว่า Waterloo คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/11/2008 vin [fr] การออกเสียงคำว่า vin คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Sartre [fr] การออกเสียงคำว่า Sartre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 montorgueil [fr] การออกเสียงคำว่า montorgueil คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 l'etoile [fr] การออกเสียงคำว่า l'etoile คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Tulle [fr] การออกเสียงคำว่า Tulle คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Français [fr] การออกเสียงคำว่า Français คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Le Parisien [fr] การออกเสียงคำว่า Le Parisien คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 je parle [fr] การออกเสียงคำว่า je parle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] การออกเสียงคำว่า Yoann Gourcuff คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] การออกเสียงคำว่า Catherine Deneuve คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 agaçante [fr] การออกเสียงคำว่า agaçante คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Michel Serrault [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Serrault คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] การออกเสียงคำว่า Fanny Ardant คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] การออกเสียงคำว่า Anouk Aimée คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] การออกเสียงคำว่า Benoît Magimel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Alain Bashung [fr] การออกเสียงคำว่า Alain Bashung คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] การออกเสียงคำว่า Isabelle Adjani คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Rochefort คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Louis de Funès [fr] การออกเสียงคำว่า Louis de Funès คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Baptiste Maunier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] การออกเสียงคำว่า Clémence Poésy คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] การออกเสียงคำว่า Nathalie Baye คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] การออกเสียงคำว่า Daniel Auteuil คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] การออกเสียงคำว่า Carole Bouquet คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] การออกเสียงคำว่า Emmanuelle Béart คะแนนโหวต 0 คะแนน