ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/11/2008 aider [fr] aider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Meursault [fr] Meursault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Guy Laroche [fr] Guy Laroche การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 vivienne [fr] vivienne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Waterloo [fr] Waterloo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/11/2008 vin [fr] vin การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Sartre [fr] Sartre การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 montorgueil [fr] montorgueil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 l'etoile [fr] l'etoile การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Tulle [fr] Tulle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Français [fr] Français การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Le Parisien [fr] Le Parisien การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 je parle [fr] je parle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] Yoann Gourcuff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] Catherine Deneuve การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 agaçante [fr] agaçante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Michel Serrault [fr] Michel Serrault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] Fanny Ardant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] Anouk Aimée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] Benoît Magimel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Alain Bashung [fr] Alain Bashung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] Isabelle Adjani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] Jean Rochefort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Louis de Funès [fr] Louis de Funès การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] Jean-Baptiste Maunier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] Nathalie Baye การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] Daniel Auteuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] Carole Bouquet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] Emmanuelle Béart การออกเสียง 0คะแนนโหวต