ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/11/2008 Balmain [fr] การออกเสียงคำว่า Balmain คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Cher frère [fr] การออกเสียงคำว่า Cher frère คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Vevey [fr] การออกเสียงคำว่า Vevey คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Samoëns [fr] การออกเสียงคำว่า Samoëns คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/11/2008 Richebourg [fr] การออกเสียงคำว่า Richebourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 pissaladière [fr] การออกเสียงคำว่า pissaladière คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Derrida [fr] การออกเสียงคำว่า Derrida คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 géant [fr] การออกเสียงคำว่า géant คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 arrière grands-parents [fr] การออกเสียงคำว่า arrière grands-parents คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Thomas Bangalter [fr] การออกเสียงคำว่า Thomas Bangalter คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 apprendre [fr] การออกเสียงคำว่า apprendre คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 leçon [fr] การออกเสียงคำว่า leçon คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 laissez-faire [fr] การออกเสียงคำว่า laissez-faire คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 cri du cœur [fr] การออกเสียงคำว่า cri du cœur คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 Leos Carax [fr] การออกเสียงคำว่า Leos Carax คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 tombe [fr] การออกเสียงคำว่า tombe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 minaudières [fr] การออกเสียงคำว่า minaudières คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 grands-parents [fr] การออกเสียงคำว่า grands-parents คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 Tussaud [fr] การออกเสียงคำว่า Tussaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 veuf [fr] การออกเสียงคำว่า veuf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 veuve [fr] การออกเสียงคำว่า veuve คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 citadelle [fr] การออกเสียงคำว่า citadelle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 deuxième [fr] การออกเสียงคำว่า deuxième คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 oligopole [fr] การออกเสียงคำว่า oligopole คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Marseille [fr] การออกเสียงคำว่า Marseille คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 genou [fr] การออกเสียงคำว่า genou คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Cherbourg [fr] การออกเสียงคำว่า Cherbourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 souhaite [fr] การออกเสียงคำว่า souhaite คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jean-Pierre Jeunet [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Pierre Jeunet คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 bateau [fr] การออกเสียงคำว่า bateau คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด