ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/11/2008 Proust [fr] Proust การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/11/2008 malletier [fr] malletier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 guillemets [fr] guillemets การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 fève [fr] fève การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 parfum [fr] parfum การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 patin [fr] patin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 l'étranger [fr] l'étranger การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Sarrebourg [fr] Sarrebourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Erik Satie [fr] Erik Satie การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 gauloises [fr] gauloises การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 toujours [fr] toujours การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 étroite [fr] étroite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 température [fr] température การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 déshydraté [fr] déshydraté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 maigre [fr] maigre การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Arles [fr] Arles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 mélodies [fr] mélodies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 jolie [fr] jolie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Viollet-le-Duc [fr] Viollet-le-Duc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Thérèse de Lisieux [fr] Thérèse de Lisieux การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Gisors [fr] Gisors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Monod [fr] Monod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 mouclade [fr] mouclade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Daniel Boulud [fr] Daniel Boulud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Évian-les-Bains [fr] Évian-les-Bains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 Bougnat [fr] Bougnat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 André Gide [fr] André Gide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 boule de neige [fr] boule de neige การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Berlioz [fr] Berlioz การออกเสียง -1คะแนนโหวต
08/11/2008 Avène [fr] Avène การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด