ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/11/2008 Proust [fr] การออกเสียงคำว่า Proust คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/11/2008 malletier [fr] การออกเสียงคำว่า malletier คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 guillemets [fr] การออกเสียงคำว่า guillemets คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 fève [fr] การออกเสียงคำว่า fève คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 parfum [fr] การออกเสียงคำว่า parfum คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 patin [fr] การออกเสียงคำว่า patin คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 l'étranger [fr] การออกเสียงคำว่า l'étranger คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 Sarrebourg [fr] การออกเสียงคำว่า Sarrebourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Erik Satie [fr] การออกเสียงคำว่า Erik Satie คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 gauloises [fr] การออกเสียงคำว่า gauloises คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 toujours [fr] การออกเสียงคำว่า toujours คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 étroite [fr] การออกเสียงคำว่า étroite คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 température [fr] การออกเสียงคำว่า température คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 déshydraté [fr] การออกเสียงคำว่า déshydraté คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 maigre [fr] การออกเสียงคำว่า maigre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 Arles [fr] การออกเสียงคำว่า Arles คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 mélodies [fr] การออกเสียงคำว่า mélodies คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 jolie [fr] การออกเสียงคำว่า jolie คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Viollet-le-Duc [fr] การออกเสียงคำว่า Viollet-le-Duc คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Thérèse de Lisieux [fr] การออกเสียงคำว่า Thérèse de Lisieux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 Gisors [fr] การออกเสียงคำว่า Gisors คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Monod [fr] การออกเสียงคำว่า Monod คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 mouclade [fr] การออกเสียงคำว่า mouclade คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Daniel Boulud [fr] การออกเสียงคำว่า Daniel Boulud คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Évian-les-Bains [fr] การออกเสียงคำว่า Évian-les-Bains คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 Bougnat [fr] การออกเสียงคำว่า Bougnat คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 André Gide [fr] การออกเสียงคำว่า André Gide คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 boule de neige [fr] การออกเสียงคำว่า boule de neige คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 Berlioz [fr] การออกเสียงคำว่า Berlioz คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/11/2008 Avène [fr] การออกเสียงคำว่า Avène คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด