ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/11/2008 élection [fr] élection การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 député [fr] député การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 jours [fr] jours การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 année [fr] année การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 mois [fr] mois การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 semaine [fr] semaine การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 samedi [fr] samedi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 vendredi [fr] vendredi การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 mercredi [fr] mercredi การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 Cartier [fr] Cartier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 Bourgeault [fr] Bourgeault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 ancêtres [fr] ancêtres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 enseigné [fr] enseigné การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 anniversaires [fr] anniversaires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Marithé [fr] Marithé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Girbaud [fr] Girbaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 pour [fr] pour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 travaillez [fr] travaillez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 ouvrez [fr] ouvrez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 regardez [fr] regardez การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 prenez [fr] prenez การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 gorgée [fr] gorgée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 domestique [fr] domestique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 L'Oréal [fr] L'Oréal การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 septembre [fr] septembre การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 pourpre [fr] pourpre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2008 coucher [fr] coucher การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 vaciller [fr] vaciller การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 Séphora [fr] Séphora การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/11/2008 cataracte [fr] cataracte การออกเสียง 0คะแนนโหวต