ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2008 élection [fr] การออกเสียงคำว่า élection คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 député [fr] การออกเสียงคำว่า député คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 jours [fr] การออกเสียงคำว่า jours คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 année [fr] การออกเสียงคำว่า année คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 mois [fr] การออกเสียงคำว่า mois คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 semaine [fr] การออกเสียงคำว่า semaine คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 samedi [fr] การออกเสียงคำว่า samedi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 vendredi [fr] การออกเสียงคำว่า vendredi คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 mercredi [fr] การออกเสียงคำว่า mercredi คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 Cartier [fr] การออกเสียงคำว่า Cartier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 Bourgeault [fr] การออกเสียงคำว่า Bourgeault คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 ancêtres [fr] การออกเสียงคำว่า ancêtres คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 enseigné [fr] การออกเสียงคำว่า enseigné คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 anniversaires [fr] การออกเสียงคำว่า anniversaires คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Marithé [fr] การออกเสียงคำว่า Marithé คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Girbaud [fr] การออกเสียงคำว่า Girbaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 pour [fr] การออกเสียงคำว่า pour คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 travaillez [fr] การออกเสียงคำว่า travaillez คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 ouvrez [fr] การออกเสียงคำว่า ouvrez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 regardez [fr] การออกเสียงคำว่า regardez คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 prenez [fr] การออกเสียงคำว่า prenez คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 gorgée [fr] การออกเสียงคำว่า gorgée คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 domestique [fr] การออกเสียงคำว่า domestique คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 L'Oréal [fr] การออกเสียงคำว่า L'Oréal คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 septembre [fr] การออกเสียงคำว่า septembre คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 pourpre [fr] การออกเสียงคำว่า pourpre คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2008 coucher [fr] การออกเสียงคำว่า coucher คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 vaciller [fr] การออกเสียงคำว่า vaciller คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 sephora [fr] การออกเสียงคำว่า sephora คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 cataracte [fr] การออกเสียงคำว่า cataracte คะแนนโหวต 0 คะแนน