ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2008 nivôse [fr] การออกเสียงคำว่า nivôse คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 frimaire [fr] การออกเสียงคำว่า frimaire คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 vendémiaire [fr] การออกเสียงคำว่า vendémiaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Congrès [fr] การออกเสียงคำว่า Congrès คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Sénat [fr] การออกเสียงคำว่า Sénat คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 constitution [fr] การออกเสียงคำว่า constitution คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 carte d'électeur [fr] การออกเสียงคำว่า carte d'électeur คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 conseil régional [fr] การออกเสียงคำว่า conseil régional คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 gouvernement [fr] การออกเสียงคำว่า gouvernement คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 majorité [fr] การออกเสียงคำว่า majorité คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 République [fr] การออกเสียงคำว่า République คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 scrutateur [fr] การออกเสียงคำว่า scrutateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 électeur [fr] การออกเสียงคำว่า électeur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 a voté [fr] การออกเสียงคำว่า a voté คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 militant [fr] การออกเสียงคำว่า militant คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 suffrage universel [fr] การออกเสียงคำว่า suffrage universel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 politique [fr] การออกเสียงคำว่า politique คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 élection présidentielle [fr] การออกเสียงคำว่า élection présidentielle คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 élections cantonales [fr] การออกเสียงคำว่า élections cantonales คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 canton [fr] การออกเสียงคำว่า canton คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 conseil général [fr] การออกเสียงคำว่า conseil général คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] การออกเสียงคำว่า secrétaire d'état คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 ministre [fr] การออกเสียงคำว่า ministre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 assemblée [fr] การออกเสียงคำว่า assemblée คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 scrutin [fr] การออกเสียงคำว่า scrutin คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 ballottage [fr] การออกเสียงคำว่า ballottage คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Urne [fr] การออกเสียงคำว่า Urne คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 président [fr] การออกเสียงคำว่า président คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 candidat [fr] การออกเสียงคำว่า candidat คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 sénateur [fr] การออกเสียงคำว่า sénateur คะแนนโหวต 0 คะแนน