ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/11/2008 nivôse [fr] nivôse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 frimaire [fr] frimaire การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 vendémiaire [fr] vendémiaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Congrès [fr] Congrès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Sénat [fr] Sénat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 constitution [fr] constitution การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 carte d'électeur [fr] carte d'électeur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 conseil régional [fr] conseil régional การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 gouvernement [fr] gouvernement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 majorité [fr] majorité การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 République [fr] République การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 scrutateur [fr] scrutateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 électeur [fr] électeur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 a voté [fr] a voté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 militant [fr] militant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 suffrage universel [fr] suffrage universel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 politique [fr] politique การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 élection présidentielle [fr] élection présidentielle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 élections cantonales [fr] élections cantonales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 canton [fr] canton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 conseil général [fr] conseil général การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] secrétaire d'état การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 ministre [fr] ministre การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 assemblée [fr] assemblée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Urne [fr] Urne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 président [fr] président การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 candidat [fr] candidat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต