ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2008 nivôse [fr] การออกเสียง : nivôse 0 โหวต
09/11/2008 frimaire [fr] การออกเสียง : frimaire 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 vendémiaire [fr] การออกเสียง : vendémiaire 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 Congrès [fr] การออกเสียง : Congrès 0 โหวต
09/11/2008 Sénat [fr] การออกเสียง : Sénat 0 โหวต
09/11/2008 constitution [fr] การออกเสียง : constitution 0 โหวต
09/11/2008 carte d'électeur [fr] การออกเสียง : carte d'électeur 0 โหวต
09/11/2008 conseil régional [fr] การออกเสียง : conseil régional 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 gouvernement [fr] การออกเสียง : gouvernement 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 majorité [fr] การออกเสียง : majorité 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 République [fr] การออกเสียง : République 0 โหวต
09/11/2008 scrutateur [fr] การออกเสียง : scrutateur 0 โหวต
09/11/2008 électeur [fr] การออกเสียง : électeur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 a voté [fr] การออกเสียง : a voté 0 โหวต
09/11/2008 militant [fr] การออกเสียง : militant 0 โหวต
09/11/2008 suffrage universel [fr] การออกเสียง : suffrage universel 0 โหวต
09/11/2008 politique [fr] การออกเสียง : politique 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 élection présidentielle [fr] การออกเสียง : élection présidentielle 0 โหวต
09/11/2008 élections cantonales [fr] การออกเสียง : élections cantonales 0 โหวต
09/11/2008 canton [fr] การออกเสียง : canton 0 โหวต
09/11/2008 conseil général [fr] การออกเสียง : conseil général 0 โหวต
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] การออกเสียง : secrétaire d'état 0 โหวต
09/11/2008 ministre [fr] การออกเสียง : ministre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 assemblée [fr] การออกเสียง : assemblée 0 โหวต
09/11/2008 scrutin [fr] การออกเสียง : scrutin 0 โหวต
09/11/2008 ballottage [fr] การออกเสียง : ballottage 0 โหวต
09/11/2008 Urne [fr] การออกเสียง : Urne 0 โหวต
09/11/2008 président [fr] การออกเสียง : président 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 candidat [fr] การออกเสียง : candidat 0 โหวต
09/11/2008 sénateur [fr] การออกเสียง : sénateur 0 โหวต