ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/11/2008 Evian [fr] Evian การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Édith Piaf [fr] Édith Piaf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 Philippe Le Chancelier [fr] Philippe Le Chancelier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 couturer [fr] couturer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Cul de Paris [fr] Cul de Paris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Assemblée Nationale [fr] Assemblée Nationale การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 parti politique [fr] parti politique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 dacquoise [fr] dacquoise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Les Halles [fr] Les Halles การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 droit de vote [fr] droit de vote การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 décembre [fr] décembre การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 juillet [fr] juillet การออกเสียง 10คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 février [fr] février การออกเสียง -2คะแนนโหวต
09/11/2008 fructidor [fr] fructidor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 thermidor [fr] thermidor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 messidor [fr] messidor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 prairial [fr] prairial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 floréal [fr] floréal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 ventôse [fr] ventôse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 germinal [fr] germinal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 brumaire [fr] brumaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 pluviôse [fr] pluviôse การออกเสียง 0คะแนนโหวต