ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/11/2008 Salvetat [fr] การออกเสียงคำว่า Salvetat คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Badoit [fr] การออกเสียงคำว่า Badoit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Evian [fr] การออกเสียงคำว่า Evian คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Volvic [fr] การออกเสียงคำว่า Volvic คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Vittel [fr] การออกเสียงคำว่า Vittel คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Perrier [fr] การออกเสียงคำว่า Perrier คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Édith Piaf [fr] การออกเสียงคำว่า Édith Piaf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 Philippe Le Chancelier [fr] การออกเสียงคำว่า Philippe Le Chancelier คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 couturer [fr] การออกเสียงคำว่า couturer คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Cul de Paris [fr] การออกเสียงคำว่า Cul de Paris คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Assemblée Nationale [fr] การออกเสียงคำว่า Assemblée Nationale คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 parti politique [fr] การออกเสียงคำว่า parti politique คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 conseiller général [fr] การออกเสียงคำว่า conseiller général คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 dacquoise [fr] การออกเสียงคำว่า dacquoise คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Les Halles [fr] การออกเสียงคำว่า Les Halles คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 droit de vote [fr] การออกเสียงคำว่า droit de vote คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 proportionnelle [fr] การออกเสียงคำว่า proportionnelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 dépouillement [fr] การออกเสียงคำว่า dépouillement คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 décembre [fr] การออกเสียงคำว่า décembre คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 juillet [fr] การออกเสียงคำว่า juillet คะแนนโหวต 11 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 février [fr] การออกเสียงคำว่า février คะแนนโหวต -2 คะแนน
09/11/2008 fructidor [fr] การออกเสียงคำว่า fructidor คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 thermidor [fr] การออกเสียงคำว่า thermidor คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 messidor [fr] การออกเสียงคำว่า messidor คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 prairial [fr] การออกเสียงคำว่า prairial คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 floréal [fr] การออกเสียงคำว่า floréal คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 ventôse [fr] การออกเสียงคำว่า ventôse คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 germinal [fr] การออกเสียงคำว่า germinal คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 brumaire [fr] การออกเสียงคำว่า brumaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 pluviôse [fr] การออกเสียงคำว่า pluviôse คะแนนโหวต 0 คะแนน