ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/11/2008 cuir [fr] การออกเสียง : cuir 0 โหวต
27/11/2008 Bourget [fr] การออกเสียง : Bourget 0 โหวต
27/11/2008 merisier [fr] การออกเสียง : merisier 0 โหวต
27/11/2008 framboise [fr] การออกเสียง : framboise 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 fougueux [fr] การออกเสียง : fougueux -1 โหวต
27/11/2008 abyme [fr] การออกเสียง : abyme 0 โหวต
27/11/2008 Rachelle [fr] การออกเสียง : Rachelle 0 โหวต
27/11/2008 tartare [fr] การออกเสียง : tartare 0 โหวต
27/11/2008 collier [fr] การออกเสียง : collier 1 โหวต
27/11/2008 quel [fr] การออกเสียง : quel 0 โหวต
27/11/2008 réciproque [fr] การออกเสียง : réciproque 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 Anaïs [fr] การออกเสียง : Anaïs 0 โหวต
27/11/2008 berceuse [fr] การออกเสียง : berceuse 0 โหวต
27/11/2008 L'Occitane [fr] การออกเสียง : L'Occitane 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 pendule [fr] การออกเสียง : pendule 0 โหวต
27/11/2008 Amélie [fr] การออกเสียง : Amélie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] การออกเสียง : Maubert-Mutualité 0 โหวต
18/11/2008 marché [fr] การออกเสียง : marché 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 Œnone [fr] การออกเสียง : Œnone 0 โหวต
18/11/2008 rencontrer [fr] การออกเสียง : rencontrer 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 croire [fr] การออกเสียง : croire 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 gingembre [fr] การออกเสียง : gingembre 0 โหวต
16/11/2008 Baccalauréat [fr] การออกเสียง : Baccalauréat 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2008 Le Creuset [fr] การออกเสียง : Le Creuset 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2008 yquem [fr] การออกเสียง : yquem 0 โหวต
16/11/2008 Chantal Goya [fr] การออกเสียง : Chantal Goya 0 โหวต
13/11/2008 sochaux [fr] การออกเสียง : sochaux 0 โหวต
10/11/2008 Plombières [fr] การออกเสียง : Plombières 0 โหวต
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] การออกเสียง : Saint-Yorre 0 โหวต
10/11/2008 Contrex [fr] การออกเสียง : Contrex 0 โหวต