ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/11/2008 cuir [fr] cuir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Bourget [fr] Bourget การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 merisier [fr] merisier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 framboise [fr] framboise การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/11/2008 fougueux [fr] fougueux การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/11/2008 abyme [fr] abyme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Rachelle [fr] Rachelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 tartare [fr] tartare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 collier [fr] collier การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/11/2008 quel [fr] quel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 réciproque [fr] réciproque การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 berceuse [fr] berceuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 L'Occitane [fr] L'Occitane การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/11/2008 pendule [fr] pendule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/11/2008 Amélie [fr] Amélie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] Maubert-Mutualité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2008 marché [fr] marché การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2008 Œnone [fr] Œnone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2008 rencontrer [fr] rencontrer การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2008 croire [fr] croire การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2008 gingembre [fr] gingembre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2008 Baccalauréat [fr] Baccalauréat การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/11/2008 yquem [fr] yquem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2008 Chantal Goya [fr] Chantal Goya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2008 sochaux [fr] sochaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex การออกเสียง 0คะแนนโหวต