ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/11/2008 cuir [fr] การออกเสียงคำว่า cuir คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Bourget [fr] การออกเสียงคำว่า Bourget คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 merisier [fr] การออกเสียงคำว่า merisier คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 framboise [fr] การออกเสียงคำว่า framboise คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 fougueux [fr] การออกเสียงคำว่า fougueux คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/11/2008 abyme [fr] การออกเสียงคำว่า abyme คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Rachelle [fr] การออกเสียงคำว่า Rachelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 tartare [fr] การออกเสียงคำว่า tartare คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 collier [fr] การออกเสียงคำว่า collier คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/11/2008 quel [fr] การออกเสียงคำว่า quel คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 réciproque [fr] การออกเสียงคำว่า réciproque คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 Anaïs [fr] การออกเสียงคำว่า Anaïs คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 berceuse [fr] การออกเสียงคำว่า berceuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 L'Occitane [fr] การออกเสียงคำว่า L'Occitane คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 pendule [fr] การออกเสียงคำว่า pendule คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Amélie [fr] การออกเสียงคำว่า Amélie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] การออกเสียงคำว่า Maubert-Mutualité คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2008 marché [fr] การออกเสียงคำว่า marché คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 Œnone [fr] การออกเสียงคำว่า Œnone คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2008 rencontrer [fr] การออกเสียงคำว่า rencontrer คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 croire [fr] การออกเสียงคำว่า croire คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2008 gingembre [fr] การออกเสียงคำว่า gingembre คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2008 Baccalauréat [fr] การออกเสียงคำว่า Baccalauréat คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2008 Le Creuset [fr] การออกเสียงคำว่า Le Creuset คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/11/2008 yquem [fr] การออกเสียงคำว่า yquem คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2008 Chantal Goya [fr] การออกเสียงคำว่า Chantal Goya คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2008 sochaux [fr] การออกเสียงคำว่า sochaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Plombières [fr] การออกเสียงคำว่า Plombières คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Yorre คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Contrex [fr] การออกเสียงคำว่า Contrex คะแนนโหวต 0 คะแนน