ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2008 Savigny [fr] การออกเสียง : Savigny 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 accueillons [fr] การออกเสียง : accueillons 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 géographie [fr] การออกเสียง : géographie 0 โหวต
07/12/2008 sortie [fr] การออกเสียง : sortie 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 fraîche [fr] การออกเสียง : fraîche 0 โหวต
07/12/2008 formule [fr] การออกเสียง : formule 0 โหวต
07/12/2008 Alpilles [fr] การออกเสียง : Alpilles 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 prophètes [fr] การออกเสียง : prophètes 0 โหวต
07/12/2008 vraiment [fr] การออกเสียง : vraiment 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 dauphinoise [fr] การออกเสียง : dauphinoise 0 โหวต
07/12/2008 héroïquement [fr] การออกเสียง : héroïquement 0 โหวต
07/12/2008 laïcité [fr] การออกเสียง : laïcité 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 complet [fr] การออกเสียง : complet 0 โหวต
07/12/2008 Jean Genet [fr] การออกเสียง : Jean Genet 0 โหวต
07/12/2008 tuer [fr] การออกเสียง : tuer 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Vallorcine [fr] การออกเสียง : Vallorcine 0 โหวต
07/12/2008 hôtelier [fr] การออกเสียง : hôtelier 0 โหวต
07/12/2008 bruit [fr] การออกเสียง : bruit 0 โหวต
07/12/2008 Dijon [fr] การออกเสียง : Dijon 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 pataud [fr] การออกเสียง : pataud 0 โหวต
27/11/2008 nuageux [fr] การออกเสียง : nuageux 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 mûre [fr] การออกเสียง : mûre 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 Jean-François Le Sueur [fr] การออกเสียง : Jean-François Le Sueur 0 โหวต
27/11/2008 Cédric [fr] การออกเสียง : Cédric 0 โหวต
27/11/2008 Maréchal [fr] การออกเสียง : Maréchal 0 โหวต
27/11/2008 Crécy [fr] การออกเสียง : Crécy 0 โหวต
27/11/2008 de Homem-Christo [fr] การออกเสียง : de Homem-Christo 0 โหวต
27/11/2008 Guy-Manuel [fr] การออกเสียง : Guy-Manuel 0 โหวต
27/11/2008 gérant [fr] การออกเสียง : gérant 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 muguet [fr] การออกเสียง : muguet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด