ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2008 Savigny [fr] การออกเสียงคำว่า Savigny คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 accueillons [fr] การออกเสียงคำว่า accueillons คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 géographie [fr] การออกเสียงคำว่า géographie คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 sortie [fr] การออกเสียงคำว่า sortie คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 fraîche [fr] การออกเสียงคำว่า fraîche คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 formule [fr] การออกเสียงคำว่า formule คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 Alpilles [fr] การออกเสียงคำว่า Alpilles คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 prophètes [fr] การออกเสียงคำว่า prophètes คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 vraiment [fr] การออกเสียงคำว่า vraiment คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 dauphinoise [fr] การออกเสียงคำว่า dauphinoise คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 héroïquement [fr] การออกเสียงคำว่า héroïquement คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 laïcité [fr] การออกเสียงคำว่า laïcité คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 complet [fr] การออกเสียงคำว่า complet คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 Jean Genet [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Genet คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 tuer [fr] การออกเสียงคำว่า tuer คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Vallorcine [fr] การออกเสียงคำว่า Vallorcine คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 hôtelier [fr] การออกเสียงคำว่า hôtelier คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 bruit [fr] การออกเสียงคำว่า bruit คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 Dijon [fr] การออกเสียงคำว่า Dijon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 pataud [fr] การออกเสียงคำว่า pataud คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 nuageux [fr] การออกเสียงคำว่า nuageux คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 mûre [fr] การออกเสียงคำว่า mûre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 Jean-François Le Sueur [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-François Le Sueur คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Cédric [fr] การออกเสียงคำว่า Cédric คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Maréchal [fr] การออกเสียงคำว่า Maréchal คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Crécy [fr] การออกเสียงคำว่า Crécy คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 de Homem-Christo [fr] การออกเสียงคำว่า de Homem-Christo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 Guy-Manuel [fr] การออกเสียงคำว่า Guy-Manuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/11/2008 gérant [fr] การออกเสียงคำว่า gérant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/11/2008 muguet [fr] การออกเสียงคำว่า muguet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด