ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2008 Éric Rohmer [fr] การออกเสียง : Éric Rohmer 0 โหวต
07/11/2008 Agnès Varda [fr] การออกเสียง : Agnès Varda 0 โหวต
07/11/2008 Jean-Jacques Annaud [fr] การออกเสียง : Jean-Jacques Annaud 0 โหวต
07/11/2008 Abdellatif Kechiche [fr] การออกเสียง : Abdellatif Kechiche 0 โหวต
07/11/2008 Catherine Breillat [fr] การออกเสียง : Catherine Breillat 0 โหวต
07/11/2008 Jacques Rivette [fr] การออกเสียง : Jacques Rivette 0 โหวต
07/11/2008 Louis Malle [fr] การออกเสียง : Louis Malle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 François Ozon [fr] การออกเสียง : François Ozon 0 โหวต
07/11/2008 Ariel Zeitoun [fr] การออกเสียง : Ariel Zeitoun 0 โหวต
07/11/2008 Abel Gance [fr] การออกเสียง : Abel Gance 0 โหวต
07/11/2008 Marguerite Duras [fr] การออกเสียง : Marguerite Duras 0 โหวต
07/11/2008 Jérôme Savary [fr] การออกเสียง : Jérôme Savary 0 โหวต
07/11/2008 Jean Cocteau [fr] การออกเสียง : Jean Cocteau 0 โหวต
07/11/2008 Louis Leterrier [fr] การออกเสียง : Louis Leterrier 0 โหวต
07/11/2008 Alain Resnais [fr] การออกเสียง : Alain Resnais 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Luc Besson [fr] การออกเสียง : Luc Besson 0 โหวต
07/11/2008 Gérard Jugnot [fr] การออกเสียง : Gérard Jugnot 0 โหวต
07/11/2008 René Clément [fr] การออกเสียง : René Clément 0 โหวต
07/11/2008 Jean-Claude Carriere [fr] การออกเสียง : Jean-Claude Carriere 0 โหวต
07/11/2008 Marcel Carné [fr] การออกเสียง : Marcel Carné 0 โหวต
07/11/2008 Jean-Pierre Melville [fr] การออกเสียง : Jean-Pierre Melville 0 โหวต
07/11/2008 Henri-Georges Clouzot [fr] การออกเสียง : Henri-Georges Clouzot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Roland Joffé [fr] การออกเสียง : Roland Joffé 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Julien Duvivier [fr] การออกเสียง : Julien Duvivier 0 โหวต
07/11/2008 Arnaud Desplechin [fr] การออกเสียง : Arnaud Desplechin 0 โหวต
07/11/2008 Claude Lelouch [fr] การออกเสียง : Claude Lelouch 0 โหวต
07/11/2008 Jean-Claude Van Damme [fr] การออกเสียง : Jean-Claude Van Damme -1 โหวต
07/11/2008 Georges Méliès [fr] การออกเสียง : Georges Méliès 0 โหวต
07/11/2008 Raymond Depardon [fr] การออกเสียง : Raymond Depardon 0 โหวต
07/11/2008 Jean Becker [fr] การออกเสียง : Jean Becker 0 โหวต