ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] Sylvie Testud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] Vanessa Paradis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] Jean-Pierre Léaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Fernandel [fr] Fernandel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Jean Reno [fr] Jean Reno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] Patricia Kaas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Dalida [fr] Dalida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] Olivier Martinez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] Marc Lavoine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] Michel Piccoli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Jean Gabin [fr] Jean Gabin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Jean Marais [fr] Jean Marais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] Jean-Pierre Cassel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Annie Girardot [fr] Annie Girardot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] Mathieu Kassovitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] Ludivine Sagnier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] Philippe Noiret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] Juliette Gréco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] Boby Lapointe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] Gérard Depardieu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] Jeanne Moreau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Christian Clavier [fr] Christian Clavier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] Charlotte Gainsbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] Marie Laforêt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Julie Delpy [fr] Julie Delpy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Yves Montand [fr] Yves Montand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] Maurice Chevalier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] Sylvie Vartan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 Gaspard Ulliel [fr] Gaspard Ulliel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 Jean Vilar [fr] Jean Vilar การออกเสียง 0คะแนนโหวต