ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] การออกเสียงคำว่า Sylvie Testud คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] การออกเสียงคำว่า Vanessa Paradis คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Pierre Léaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Fernandel [fr] การออกเสียงคำว่า Fernandel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Jean Reno [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Reno คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] การออกเสียงคำว่า Patricia Kaas คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Dalida [fr] การออกเสียงคำว่า Dalida คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] การออกเสียงคำว่า Olivier Martinez คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] การออกเสียงคำว่า Marc Lavoine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Piccoli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jean Gabin [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Gabin คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Jean Marais [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Marais คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Pierre Cassel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Annie Girardot [fr] การออกเสียงคำว่า Annie Girardot คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] การออกเสียงคำว่า Mathieu Kassovitz คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] การออกเสียงคำว่า Ludivine Sagnier คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] การออกเสียงคำว่า Philippe Noiret คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] การออกเสียงคำว่า Juliette Gréco คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] การออกเสียงคำว่า Boby Lapointe คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] การออกเสียงคำว่า Gérard Depardieu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] การออกเสียงคำว่า Jeanne Moreau คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Christian Clavier [fr] การออกเสียงคำว่า Christian Clavier คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] การออกเสียงคำว่า Charlotte Gainsbourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] การออกเสียงคำว่า Marie Laforêt คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Julie Delpy [fr] การออกเสียงคำว่า Julie Delpy คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Yves Montand [fr] การออกเสียงคำว่า Yves Montand คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] การออกเสียงคำว่า Maurice Chevalier คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] การออกเสียงคำว่า Sylvie Vartan คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Gaspard Ulliel [fr] การออกเสียงคำว่า Gaspard Ulliel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jean Vilar [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Vilar คะแนนโหวต 0 คะแนน