ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] การออกเสียง : Sylvie Testud 0 โหวต
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] การออกเสียง : Vanessa Paradis 0 โหวต
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] การออกเสียง : Jean-Pierre Léaud 0 โหวต
07/11/2008 Fernandel [fr] การออกเสียง : Fernandel 0 โหวต
07/11/2008 Jean Reno [fr] การออกเสียง : Jean Reno 0 โหวต
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] การออกเสียง : Patricia Kaas 0 โหวต
07/11/2008 Dalida [fr] การออกเสียง : Dalida 0 โหวต
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] การออกเสียง : Olivier Martinez 0 โหวต
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] การออกเสียง : Marc Lavoine 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] การออกเสียง : Michel Piccoli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jean Gabin [fr] การออกเสียง : Jean Gabin 0 โหวต
07/11/2008 Jean Marais [fr] การออกเสียง : Jean Marais 0 โหวต
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] การออกเสียง : Jean-Pierre Cassel 0 โหวต
07/11/2008 Annie Girardot [fr] การออกเสียง : Annie Girardot 0 โหวต
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] การออกเสียง : Mathieu Kassovitz 0 โหวต
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] การออกเสียง : Ludivine Sagnier 0 โหวต
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] การออกเสียง : Philippe Noiret 0 โหวต
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] การออกเสียง : Juliette Gréco 0 โหวต
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] การออกเสียง : Boby Lapointe 0 โหวต
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] การออกเสียง : Gérard Depardieu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] การออกเสียง : Jeanne Moreau 0 โหวต
07/11/2008 Christian Clavier [fr] การออกเสียง : Christian Clavier 0 โหวต
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] การออกเสียง : Charlotte Gainsbourg 0 โหวต
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] การออกเสียง : Marie Laforêt 0 โหวต
07/11/2008 Julie Delpy [fr] การออกเสียง : Julie Delpy 0 โหวต
07/11/2008 Yves Montand [fr] การออกเสียง : Yves Montand 0 โหวต
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] การออกเสียง : Maurice Chevalier 0 โหวต
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] การออกเสียง : Sylvie Vartan 0 โหวต
07/11/2008 Gaspard Ulliel [fr] การออกเสียง : Gaspard Ulliel 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Jean Vilar [fr] การออกเสียง : Jean Vilar 0 โหวต